Hvordan får jeg ut penger fra eller avslutter depositumskontoen?

Både utleier og leietaker kan avslutte depositumskontoen. Velg korrekt skjema under.

I skjemaet registrerer du om hele kontoen skal avsluttes eller om deler av beløpet skal utbetales til utleier eller leietaker. Hvis beløpet skal fordeles mellom dere vil vi innhente aksept fra begge parter.