Hva er europeisk helsetrygdkort, og hvor bestiller jeg det?

Europeisk helsetrygdkort (også kalt Helfo-kort og helsekort) er et gratis kortbevis for alle som er medlem av folketrygden i Norge og er statsborger enten her eller i et annet EØS-land eller i Storbritannia og Sveits. Helsetrygdkortet gir rett til nødvendig medisinsk behandling ved offentlige helsevesen i EØS-land (inkludert Storbritannia og Sveits) når du er ute på reise, eller studerer.

NB: Storbritannia gikk ut av EU i 2021, men fra 1. januar 2024 gjelder en ny trygdeavtale mellom Storbritannia og Norge. Er du norsk statsborger og reiser som turist til Storbritannia, kan du igjen benytte Europeisk helsetrygdkort der. Se full liste over land du kan bruke helsetrygdkortet.

Helsetrygdkortet kan du bestille gratis på helsenorge.no:


Europeisk helsetrygdkort erstatter ikke reiseforsikringen
Europeisk helsetrygdkort gir deg rett til det samme offentlige helsetilbudet som landets innbyggere, men du må også betale de samme egenandelene som dem. Standarden på det offentlige helsevesenet varierer mye fra land til land, og det er ikke alltid du får dekket alle utgifter. På flere steder er det private helsevesenet det beste tilbudet. Behandling i privat helsevesen er ikke dekket igjennom helsetrygdkortet.

Har du både Europeisk helsetrygdkort og reiseforsikring har en veldig god helseforsikring når du er i utlandet.

Vi har satt opp en dekningsoversikt som viser forskjellene mellom helsetrygdkortet og reiseforsikringen, så du lettere kan se:
 

Dekninger Helsetrygdkort Reiseforsikring
Faste kontroller eller legesjekker  
Behandling ved offentlig helsevesen
Behandling ved privat helsevesen  
Utgifter til hjemreise*  
Tilkalling av familiemedlemmer*  
Ambulansefly  

Egenandel:

Ja

Nei
Gjelder: EU/EØS-land, Storbritannia og Sveits Hele verden

*ved akutt sykdom/ulykke{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }