Hva dekker helseforsikring/behandlingsforsikring?

Helse-/behandlingsforsikringen dekker blant annet:

  • Billeddiagnostikk innen 10 virkedager, for eksempel MR og CT
  • Legespesialist innen 10 virkedager
  • Andregangsvurdering
  • Operasjon eller sykehusbehandling innen 15 virkedager
  • Rehabilitering etter sykehusopphold
  • Medisiner under sykehusopphold
  • Reiser og losji
  • Psykologisk førstehjelp

Les mer om helseforsikring/behandlingsforsikringen