Helseforsikring

(behandlingsforsikring)

Du får god oppfølging og praktisk hjelp av din personlige sykepleier hvis du blir syk eller skadet og har behov for behandling.

Du trenger bare å sende oss en henvisning fra legen din, så bestiller vi for deg
Din personlige sykepleier sørger for at du kommer til riktig spesialist og ordner med alt det praktiske.
Du får rask behandling, enten du blir syk eller skadet, og betaler ingen egenandel.

Hva kan helseforsikringen hjelpe deg med?

Det skal være forutsigbart for deg hva som skjer når du trenger behandling. Du kan ta det med ro, mens vi sørger for at du blir tatt vare på av riktig ekspertise til rett tid.

Helse-/behandlingsforsikringen gir deg:

 • Billeddiagnostikk innen 10 virkedager, for eksempel MR og CT
 • Legespesialist innen 10 virkedager
 • Andregangsvurdering
 • Operasjon eller sykehusbehandling innen 15 virkedager
 • Rehabilitering etter sykehusopphold
 • Medisiner under sykehusopphold
 • Reiser og losji
 • Psykologisk førstehjelp

Slik fungerer helseforsikringen

 • Helseforsikring kan kjøpes av alle mellom 16-69 år, og den varer til du er 70 år. Du må ha bodd i Norge sammenhengende de siste fem årene og ha norsk personnummer.
 • Du må fylle ut et helseerklæringsskjema. Før du kan benytte deg av forsikringen må helseerklæringen være ferdig vurdert av oss. 
 • Forsikringen kan brukes til sykdom, skader eller plager som har oppstått etter at forsikringen er godkjent.
 • Du trenger henvisning fra lege for å bruke forsikringen.
 • Behandlinger må være godkjent og bestilt av oss.
 • Vårt medisinske nettverk består av helsefaglige samarbeidspartnere i Norge, Sverige og Danmark.
 • Forsikringen har ingen egenandel.
 • Vær oppmerksom på at fysikalsk behandling, psykolog og psykiater ikke dekkes av forsikringen. Se forsikringsvilkårene for øvrige behandlinger som ikke dekkes av forsikringen.

Helseforsikring vilkår og IPID


Din personlige sykepleier hjelper deg gjennom hele behandlingen

Hvis du blir syk eller utsatt for en ulykke, er det både godt og trygt å få litt ekstra omsorg.

Med helse-/behandlingsforsikring er du ivaretatt fra første stund. Så fort du sender inn henvisningen fra legen, sørger din personlige sykepleier for at du kommer til riktig spesialist innen 10 virkedager og følger deg opp på veien videre. Hvis du trenger det, får du også billeddiagnostikk innen 10 virkedager og operasjon innen 15 virkedager. Du slipper å tenke på egenandeler - det er dekket av forsikringen.

Sykepleieren hjelper deg også med alt det praktiske, som for eksempel billettbestilling, booking av transport og overnattinger, slik at du kan konsentrere deg om å bli frisk og komme deg raskt tilbake til hverdagen.


videolege illustrasjon for barneforsikring kristisk sykdom livsforsikring uføreforsikring ulykkesforsikring og behandlingsforsikring

Helsetelefon

Helsetelefonen er gratis for deg med personforsikring. Det er ingen spørsmål som er for store eller små. Profesjonelt helsepersonell kan hjelpe deg med det meste.

Tjenesten er åpen døgnet rundt, hele året.

Meld skade behandlingsforsikring

Har du vært utsatt for sykdom eller skade?


Hva lurer andre på?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring. Hva betyr det for deg?