Hva er 1 G (grunnbeløpet i folketrygden)?

1 G er 118.620 kroner per 01.05.2023.

G eller grunnbeløpet i folketrygden er beløpet alle ytelser i folketrygden regnes ut fra. Grunnbeløpet blir også brukt til å regne ut utbetalinger i forbindelse med private pensjonsytelser og forsikringer, som for eksempel uførepensjon, uføredekningen i barneforsikringen og ménerstatningen i yrkesskadeforsikringen.

Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert år og blir fastsatt i Stortinget, men blir først offentliggjort rundt 20. mai. Det nye grunnbeløpet får tilbakevirkende kraft til 1. mai samme år. Det vil si at grunnbeløpet som ble fastsatt for 1. mai 2023 varer frem til 1. mai 2024.
 

Grunnbeløp tabell

Dato Grunnbeløp per år Grunnbeløp per måned
1.5.2024 Blir offentliggjort ca 20. mai  
1.5.2023 118.620 kr 9.885 kr
1.5.2022 111.477 kr 9.290 kr
1.5.2021 106.399 kr 8.867 kr
1.5.2020 101.351 kr 8.446 kr
1.5.2019 99.858 kr 8.322 kr
1.5.2018 96.883 kr 8.074 kr

 

Antall G (grunnbeløp)

Antall G Beløp
1 G 118.620 kr
2 G 237.240 kr
3 G 355.860 kr
4 G 474.480 kr
5 G 593.100 kr
6 G 711.720 kr
7 G 830.340 kr
8 G 948.960 kr
9 G 1.067.580 kr
10 G 1.186.200 kr
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }