Hva er 1 G eller grunnbeløpet i folketrygden?

1 G er 118.620 kroner per 01.05.2023.

G eller grunnbeløpet i folketrygden er beløpet alle ytelser i folketrygden regnes ut fra. Grunnbeløpet blir også brukt til å regne ut utbetalinger i forbindelse med private pensjonsytelser og forsikringer, som for eksempel uførepensjon, uføredekningen i barneforsikringen og ménerstatningen i yrkesskadeforsikringen. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert år og blir fastsatt i Stortinget.
 

Grunnbeløp tabell

Dato Grunnbeløp per år Grunnbeløp per måned
1.5.2023 118.620 kr 9.885 kr
1.5.2022 111.477 kr 9.290 kr
1.5.2021 106.399 kr 8.867 kr
1.5.2020 101.351 kr 8.446 kr
1.5.2019 99.858 kr 8.322 kr
1.5.2018 96.883 kr 8.074 kr