Barneforsikring

De som betyr mest for deg får en trygg fremtid med Norges beste barneforsikring.

far stryker i håret til sønnen sin som er forsikret med barneforsikring
Snakker sammen.

Gratis samtaler med psykolog for barn over 16 år.  

Mor og datter kysser

Kåret til Norges beste barneforsikring i 2024.

Dame med telefon

Gratis døgnåpen helsehjelp er inkludert.illustrasjon av bamse

Greit å vite om barneforsikring

Slik fungerer forsikringen

 • Forsikringen kan kjøpes for barn mellom 2 måneder og 16 år, og opphører ved fylte 26 år.
 • Forsikringen gjelder ikke for sykdom eller lidelse som har vist symptomer før det er gått tre måneder etter at forsikringen er kjøpt.
 • Forsikringstaker mottar erstatningen hvis barnet er under 18 år på utbetalingstidspunktet. Etter barnet fyller 18 år får barnet selv erstatningen.
 • Når du kjøper barneforsikring, må du også fylle ut helseerklæring for barnet ditt. Hvis barnet er eldre enn 15 år bør barnet være med å fylle ut helseerklæringen.
  I sjeldne tilfeller der sykdomsbildet til barnet er komplisert kan vi dessverre ikke tilby barneforsikring. Da vil dere bli tilbudt en barneulykkesforsikring.
   

Hvorfor barneforsikring?

Er barneforsikring nødvendig? Blir det ikke godt ivaretatt av norsk helsevesen?

Barneforsikringer handler ikke om behandlingen av sykdom/ulykke. Det handler om situasjonen som kommer i etterkant. Barneforsikringen gjør det økonomisk enklere for barnet og familien i tiden etter sykdom eller ulykke.

Hvis barnet ditt ikke kan jobbe som voksen, blir barnet i praksis minstepensjonist og må klare seg med uføretrygd fra NAV. Denne trygden er mye lavere enn en gjennomsnittlig lønning. Derfor anbefaler vi deg en barneforsikring som også dekker uførhet, siden det vil gi barnet en bedre økonomisk situasjon også som voksen.

Les mer om uføredekningen
 datter kysser moren sin illustrasjon

Hva dekker barneforsikringen?

Barneforsikringen gir økonomisk trygghet for deg og barnet i tiden etter sykdom eller ulykke. Barneforsikringen dekker blant annet utbetaling ved utvalgte sykdommer, dagpenger ved sykehusinnleggelse, gratis helsetelefon og psykolog, ombygging av bolig og tekniske hjelpemidler.

I tillegg er det inkludert en livsforsikring og en uføreforsikring.

Oversikten er forenklet. Se vilkår for detaljer.

Utvalgte sykdommer Barneforsikring
Kreft
Godartede svulster i hjerne og ryggmarg
Insulinkrevende diabetes mellitus
Multippel sklerose (MS)
Revmatoid artritt (leddgikt)
Morbus Crohn (Crohns sykdom)
Ulcerøs kolitt (blødende tykktarmsbetennelse, colitis ulcerosa)
Cystisk fibrose
Nyresvikt
Organtransplantasjon
Alvorlig hjerneskade
Amputasjon
Alvorlig brannskade

Andre dekninger
 
Utvidet stønad (i tillegg til NAV sin hjelpestønad)
Varig skade etter ulykke
Dagpenger ved sykehusinnleggelse
Behandlingsutgifter ved ulykke
Gratis helsetelefon
Tekniske hjelpemidler og ombygning av bolig
AV1 skolerobot
Gratis samtaler med psykolog
Dødsfall
Uførekapital (engangsutbetaling)* 8 G
Uførepensjon (utbetaling hver måned)** Valgfri dekning
(Velg mellom ingen, 0,5 G eller 1 G i året)

*Hvis barnet blir minst 50 % varig arbeidsufør.
**Hvis barnet ditt har vært minst 50 % sykmeldt i 12 måneder sammenhengende.

Utbetaling av uføreforsikringene kan tidligst starte ved fylte 18 år.

8 G = 8 x grunnbeløp

 


Gratis samtaler med psykolog

Trenger datteren eller sønnen din å snakke med noen om vanskelige tanker, uro eller stress?

Mange unge har perioder hvor det kan være fint å snakke med noen andre enn familie og venner. Unge over 16 år får nå gratis videosamtaler med en kvalifisert psykolog i barneforsikringen.

Forsikringen inneholder 5 gratis samtaler hos Dr.Dropin per år.


Norges beste barneforsikring

Vårt forsikringsselskap Fremtind har Norges beste barneforsikring ifølge bytt.no. Barneforsikringen har også fått gode utmerkelser i flere andre kåringer.

Les om våre best i test utmerkelser.


videolege på mobil prater med foreldre med barneforsikring

Dr.Dropin helsehjelp

Dr.Dropin helsehjelp er en gratis og døgnåpen rådgivningstelefon for deg med barneforsikring. Det er ingen spørsmål som er for store eller små. Profesjonelt helsepersonell kan hjelpe deg og barnet ditt med spørsmål om blant annet:

 • Feber
 • Hoste
 • Søvn
 • Medisiner
 • Bør jeg oppsøke legevakt?

Vilkår og produktinformasjon

Vilkår

Har du barneforsikring hos oss fra før, må du logge inn og se vilkårene som gjelder for barnet ditt. 

Her kan du laste ned vilkårene som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.


Er det lenge siden du kjøpte barneforsikringen, og ønsker den nyeste forsikringen? 

Kontakt oss for mer informasjon om hva som er nytt og forbedret i dagens barneforsikring, og for hjelp til å oppgradere til nyeste versjon.


av1 robot står i et klasserom mens en jente følger med fra senga på soverommet sitt

Barneforsikringen med AV1 - robot

Vi har inkludert AV1 robot i vår barneforsikring. Det betyr at barnet ditt nå kan få være med vennene sine fra sykesengen hvis barnet skulle bli langtidssykemeldt.

meld skade barneforsikring ikon

Har barnet ditt vært utsatt for uhell, sykdom eller skade?


Hva lurer andre på?


Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }