Barneforsikring

En barneforsikring gir økonomisk trygghet hvis barnet ditt blir alvorlig syk eller utsatt for en ulykke.

Barneforsikringen dekker kreft og andre utvalgte alvorlige sykdommer.
Døgnåpen gratis helsetelefon er inkludert.
Kåret til Best i test, utført av SmartePenger i 2020.

Er du medlem i et LO-forbund?

Hvorfor bør du ha barneforsikring?

Barneforsikringer handler ikke om behandling av barn, det blir godt i varetatt av norsk helsevesen. Barneforsikringen gjør det enklere for barnet og familien i tiden som kommer etter sykdom eller ulykke.  

Det aller viktigste er dekning ved uførhet
Hvis barnet ditt ikke kan jobbe som voksen, blir barnet i praksis minstepensjonist og må klare seg med uføretrygd fra NAV. Denne trygden er mye lavere enn en gjennomsnittlig lønning. Derfor anbefaler vi deg en barneforsikring som også dekker uførhet, siden det vil gi barnet en bedre økonomisk situasjon også som voksen.


sparebank 1 medalje ikon

Best i test

Vår barneforsikring har blitt kåret til blant de beste barneforsikringene i flere tester.

Les om våre best i test utmerkelser.


Slik fungerer barneforsikringen

 • Forsikringen kan kjøpes for barn mellom 2 måneder og 16 år, og opphører ved fylte 26 år.
 • Forsikringen gjelder ikke for sykdom eller lidelse som har vist symptomer før det er gått tre måneder etter at avtalen er akseptert av forsikringstaker.
 • Forsikringstaker mottar erstatningen hvis barnet er under 18 år på utbetalingstidspunktet. Etter barnet fyller 18 år får barnet selv erstatningen.


Hva dekker barneforsikringen?

Barneforsikringen gir økonomisk trygghet for deg og barnet om det skulle skje noe. For en mer detaljert oversikt over hva barneforsikringen dekker, se her.

Dekning Svært god Meget god God

Utvalgte sykdommer:

 • Kreft
 • Godartede svulster i hjerne og ryggmarg
 • Insulinkrevende diabetes mellitus
 • Multippel sklerose (MS)
 • Leddgikt
 • Morbus Crohn
 • Ulcerøs kolitt
 • Cystisk fibrose
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjon
 • Alvorlig hjerneskade
 • Amputasjon
Utvidet stønad i tillegg til hjelpestønad fra NAV
Varig skade etter ulykke
Dagpenger ved sykehusinnleggelse
Behandlingsutgifter ved ulykke
Tekniske hjelpemidler og ombygning av bolig
Dødsfall
Uførekapital Engangsutbetaling på 7G* Engangsutbetaling på 7G* Engangsutbetaling på 7G*
Uførepensjon 101.351 kroner i året** 50.676 kroner i året**  

*Hvis barnet blir erklært minst 50 % varig arbeidsufør etter fylte 18 år.
**Hvis barnet ditt har vært minst 50 % sykmeldt i 12 måneder sammenhengende. Utbetalingene kan tidligst starte ved fylte 18 år.

7G = 7 x grunnbeløp

 

Barneforsikring vilkår og IPID

Vilkår

Har du barneforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for barnet ditt. Her kan du laste ned vilkårene som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.


langtidssykemeldt barn med barneforsikring bruker av1 roboten

Barneforsikringen med AV1-robot

Vi har inkludert AV1 robot i vår barneforsikring. Det betyr at barnet ditt nå kan få være med vennene sine fra sykesengen hvis det skulle bli langtidsykemeldt.


videolege illustrasjon for barneforsikring kristisk sykdom livsforsikring uføreforsikring ulykkesforsikring og behandlingsforsikring

Helsetelefon

Helsetelefonen er gratis for deg med personforsikring. Det er ingen spørsmål som er for store eller små. Profesjonelt helsepersonell kan hjelpe deg med det meste.

Tjenesten er åpen døgnet rundt, hele året.


Meld skade barneforsikring

Har ditt barn vært utsatt for uhell, sykdom eller skade?


Hva lurer andre på?


Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring. Hva betyr det for deg?