Hvor stor livsforsikringssum bør jeg velge?

Hvor stor livsforsikringssum du bør ha, påvirkes blant annet av inntekten din og gjelden til den som blir sittende igjen etter dødsfallet ditt. Inntekten sier noe om hvor mye gjeld og utgifter den etterlatte klarer å betjene. 

I tillegg til inntekt og gjeld er det også viktig å tenke på hvem som har rett på arv etter deg. Arveloven regulerer hvem som arver deg og hvordan arven skal fordeles.

Har dere barn sammen vil dette påvirke utgiftsnivået, og barnas alder vil igjen påvirke lengden på dette utgiftsnivået. For mange bør livsforsikringen være stor nok til at hele gjelden slettes, for å kunne opprettholde en god økonomisk levestandard.

Når du skal velge hvor stor livsforsikringssum du ønsker skal stå i forsikringsavtalen, bør du blant annet tenke på:

  • hvor mye dere har i boliglån, billån og andre lån.
  • hvem som har rett på arv etter deg. Er dere samboere eller har dere særkullsbarn, er dette spesielt viktig å ha et forhold til.
  • samboer/ektefelles og barnas muligheter uten din inntekt.

For at de etterlatte skal slippe ubehagelige overraskelser, skaff dere oversikt. Livsforsikring sammen med testament kan komme godt med for å håndtere ett arveoppgjør.

Er du usikker, hjelper vi deg gjerne med å få oversikt og velge riktig sum for deg og din partner. Kontakt oss for en prat.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }