Hva er en kollektiv forsikring?

En kollektiv forsikring er forsikring for en gruppe personer som hører til i en medlemsorganisasjon, bedrift eller et forbund. Denne gruppen forsikres på samme forsikringsavtale og på like forsikringsvilkår

Prisen på en kollektiv forsikring blir normalt billigere enn om du skulle kjøpt forsikringen individuelt (privat forsikring). Dette fordi den kollektive forsikringen vanligvis er forhandlet frem av organisasjonen eller bedriften på vegne av medlemmene/arbeidstakerne, og fordi den hovedsakelig administreres av arbeidsgiveren eller organisasjonen som tilbyr forsikringen via forsikringsselskapet. 

Den mest vanlige kollektive forsikringen i Norge er LOfavør Innboforsikring (tidligere kalt LOfavør Kollektiv Hjem). Det er en forsikring som LO-forbund tilbyr sine medlemmer gjennom medlemskapet.

Det er også vanlig med kollektive personalforsikringer gjennom jobb, som for eksempel gruppelivsforsikring, helseforsikring eller reiseforsikring.

I nyere tid har det også blitt vanlig med kollektiv bilforsikring gjennom tjenester som for eksempel Fleks - der bilforsikringen er inkludert i bilabonnementet.