Jeg har krasjet bilen. Hva gjør jeg?

1. Tenk på sikkerheten først
Sett på varsellys. Ta på deg refleksvest. Sett ut varseltrekant.

Ved personskade: Ring ambulanse 113

2. Dokumenter hendelsen
Hvis andre kjøretøy er involvert i hendelsen:

  • Noter navn og telefonnummer til eventuelle vitner. 
  • Ta gjerne bilder av skaden og kollisjonsstedet.
  • Fyll ut skademeldingsskjema. Konsentrer dere om hva som har skjedd, ikke hvem som har skyld. Hvis du ikke har skadeskjemaet i bilen, beskriv og tegn så nøyaktig som mulig hva som har skjedd og noter all kontaktinformasjon. 

Ved konflikter tilkall politiet på 02800. 

Er du uenig i hva som kommer frem i skademeldingen, merk og beskriv dette i punkt 14.


3. Bestill veihjelp og meld skade
Ring oss og bestill veihjelp på 915 02300 eller bestill det digitalt. Du får tilbud om leiebil hvis forsikringen din dekker det.

 

4. Hva skjer etterpå?
Du kan følge status på skadesaken din ved å logge inn til «Mine skadesaker». Der kan du også laste opp vedlegg, bilder og dokumentasjon, sende meldinger, samt finne navn og telefonnummeret til din skadebehandler. 

Veihjelp og leiebil

I våre forsikringer som har kasko i navnet, inngår veihjelp i Norge og i Europa. Med kasko og toppkasko kan leiebil også være inkludert.

Det er påbudt å ha refleksvest og varseltrekant i bilen. I tillegg er det lurt å ha skademeldingsskjema, lommelykt, penn og papir.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }