Hva er tannforsikring?

Ønsker du å forsikre tennene dine, finnes det hovedsakelig to forskjellige dekninger som kan dekke utgifter til tannlege; forsikring for tannskade og tannhelseforsikring.

Hovedregelen er at alle voksne skal betale for tannbehandling selv i Norge, men det finnes unntak der staten eller forsikringen tar regningen. HELFOs regelverk avgjør hvilke typer tannbehandling som dekkes av staten. Tannlegene har fått fullmakt til å vurdere hvilken tannbehandling en pasient trenger og om behandlingen er dekket av punktene i regelverket. Dersom staten ikke dekker tannlegebesøket kan det være at forsikringen gjør det.
 

Forsikringer som dekker tannskade
Tannskader er er ikke uvanlige, og kan for eksempel være brukket/knekt tann, løs tann, innslått tann eller mistet tann, som følge av ulykke eller uhell.

Tannhelseforsikring
Tannhelseforsikring er en egen tannforsikring som helt eller delvis dekker kostnadene dine ved tannbehandling hos tannlege. Om du f.eks. får hull i en tann, betaler denne forsikringen tannlegebehandlingen. Vi tilbyr dessverre ikke tannhelseforsikring.

 

Har du hatt tannskade som følge av ulykke?