• På bankkort for barn er det beløpsgrenser for uttak i minibank på 1000 kroner per 4 dager. Ved
    varekjøp er grensen 1000 kroner per 4 dager.