Næringsdriv Ålesund 2024

Vi inviterer næringslivet, gründere, investorer, akademia og andre engasjerte folk til Næringsdriv i Ålesund. Tema i år er "Et fornybart Sunnmøre".

Et fornybart Sunnmøre

Vi trenger en aktiv region med kreative mennesker som tør å tenke nye tanker og disse menneskene trenger møteplasser. Derfor arrangerer vi hvert år Næringsdriv.

Deltakelse er gratis og konferansen er åpen for alle. 

Dagen ledes av Maria Remøy-Sjåstad og Jan Rune Hurlen.

Torsdag 13. juni, 8.15 - 16.00
Scandic Parken Hotel

Program for dagen

08.15 Registrering åpner  
08.45 Velkommen Stig Brautaset, konserndirektør Sunnmøre og Fjordane, SpareBank 1 SMN
  Bankens rolle Jan-Frode Janson, konsernsjef, SpareBank 1 SMN
  Et blikk på Europa og verden Kristin Hansen, internasjonal direktør, NHO
  Presentasjon av årets bærekraftsbarometer  Vegard Helland, konserndirektør næringsliv, SpareBank 1 SMN
Hanne Lillebø Walsh, bærekraftsansvarlig næringsliv, SpareBank 1 SMN
  Pause  
  Hvert tonn teller Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder, ZERO
  Realisme og forutsetninger i den grønne omstillingen  Ola Borten Moe, stortingspolitiker, Senterpartiet
11.30 Lunsj  
12.30 Kulturelt innslag  
  Det grønne skiftet – fra ord til handling Erna Solberg, stortingspolitiker og leder for Høyre
  Et fornybart Sunnmøre i praksis Roger Hofseth, CEO, Hofseth International
Jan Endre Vartdal, CEO, Vartdal Plast
Tommy Walaunet, administrerende direktør, Island Offshore
 
  Landbruk og klimatilpasning Jenny Klinge, stortingspolitiker, Senterpartiet
  Pause  
  Å forene bærekraft og lønnsomhet krever innovasjon Jørgensen og Pedersen, forskere, NHH
  Debatt:
Matberedskap og bærekraftig matproduksjon, fiskeri vs landbruk
Jon Georg Dale, First House
Roger Hofseth, Hofseth International
Olve Grotle, Høyre
Jenny Klinge, Senterpartiet
flere deltakere kommer
  4000 LUNCH-striper.
Om effektiv historiefortelling, kontorhumor og kreativt stress
Børge Lund
16.00 Vel hjem  

Fra klokken 18.00 inviterer vi til Afterparty/Næringsdriv på Pir med utdeling av Fremtidens verdiskaper 2024.

Mer informasjon kommer.

Årets fordragsholdere

 • Erna Solberg er leder for opposisjonspartiet Høyre og var Norges statsminister fra 2013-2021. Hun var statsråd fra 2001-2005 og har vært Høyres leder siden 2004.

  Erna Solberg er utdannet cand.mag. fra Universitetet i Bergen, med fagene sosilogi, sammenlignende politikk, statistikk og samfunnsøkonomi.

 • Ola Borten Moe er stortingsrepresentant for Senterpartiet og tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister fra 2021-2023. Han var også olje- og energiminister fra 2011-2013.

  Ola Borten Moe er utdannet agronom og har tatt mellomfag i statsvitenskap og historie ved NTNU.

 • Kristin Hansen er internasjonal direktør og leder av NHOs internasjonale arbeid. Hun kom til NHO etter mange år i utenrikstjenesten, der hun blant annet har vært avdelingsdirektør for handelspolitikk og internasjonal politikk i UD og har vært stasjonert i Washington DC og Warszawa.

  Hun er statsviter fra Universitet i Oslo og London School of Economics.

 • Jenny Klinge er stortingsrepresentant for Senterpartiet, og sit no i Næringskomiteen. Ho har tidlegare drive bedrift saman med mannen sin og har vore aktiv i lokalpolitikken og varaordførar i Surnadal.

  Ho har grunnfag i sosiologi, tysk og historie frå UiO.

 • Jon Georg Dale er partner og seniorrådgiver i First House, og leder avdelingen for politikk og samfunn. Han var stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra 2017 2021, og har vært samferdselsminister, landbruksminister og statssekretær i Finansdepartementet under Solberg-regjeringen.

 • Sigrun Gjerløw Aasland er daglig leder i ZERO. Hun har tidligere vært nestleder i Tankesmien Agenda. Hun har også bakgrunn fra Econ, Norfund, som daglig leder i analyseselskapet Damvad, og fra Verdensbanken.

  Sigrun har en mastergrad i økonomi og internasjonale relasjoner.

 • Jørgensen & Pedersen er forskere og bærekraftseventyrere ved Norges Handelshøyskole, hvor de leder Centre for Sustainable Business. Sammen har de podcasten Bærerkraftseventyr, og de har nesten 20 års erfaring med forskningsbasert innovasjon sammen med bedrifter i inn- og utland som forsøker å forene bærekraft og lønnsomhet. De leder store forskningsprosjekter med norske virksomheter som eksperimenterer med nye, grønne forretningsmodeller.

  De sitter i styrer, er gründere, de driver rådgivning og lederopplæring på temaer knyttet til bærekraft, sirkulærøkonomi og forretningsmodellinnovasjon. Videre er de forfattere av en rekke bøker, artikler og et rikt monn av filmer og annet materiale om bærekraftig forretningsmodellinnovasjon, og er hyppige foredragsholdere og kursholdere.

 • Olve Grotle er advokat og tidligere ordfører. Han er stortingsrepresentant for Høyre, sitter i næringskomiteen og er fiskeripolitisk talsperson for partiet.

 • Børge Lund har skrevet og tegnet Lunch på fulltid siden 2011. Han bor i Stavanger der han tegner daglige striper som nå trykkes i over 120 aviser og publikasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

  Serien er i hovedsak et skråblikk på norsk arbeidsliv og har gitt liv til karakterer som Kjell, Nico, Thorsen, Bodil, Vanessa og Bache. I alt har det blitt gitt ut 18 bøker med Lunch. Den siste i rekken kom nå i vår og heter "Velkommen til arbeidslivet".

 • Jan-Frode Janson er doktor ingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU og siviløkonom fra Bodø. Han har vært konsernsjef i SpareBank 1 SMN siden 2019 og er blant annet leder for Bransjestyre bank og kapitalmarked.

 • Vegard Helland er Autorisert Finansanalytiker fra NHH og siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø. Han har jobbet i SpareBank 1 SMN siden 2003 og har vært konserndirektør for bedriftsmarked siden 2010.

 • Hanne Lillebø Walsh er utdannet siviløkonom fra Heriot-Watt University i Edinburgh. Hun har jobbet i SpareBank 1 SMN siden 2020, og vært bærekraftsansvarlig for bedriftsmarked siden 2023.

 • Roger Hofseth er CEO for konsernet Hofseth som har over 800 sysselsatte og er Norges største foredler av laks. Selskapene dekker hele verdikjeden i produksjon av laksefisk i kort avstand på Sunnmøre.

  Han startet med to tomme hender, men med store tanker om hva han kan få til. Med teft for kjøp og salg av fisk og en særegen evne til å få gjennom ideer, satte han seg tidlig store mål om hvordan lykkes med foredling av fisk. I 2004 kjøpte han en nedlagt meierifabrikk i Syvde, og var året etter i gang. 10 år senere startet selskapet også med oppdrett. Visjonen var å skape mest mulig lokalt, og han så tidlig mot Amerika som et spennende marked.

  I dag eksporterer Hofseth til 23 land, og er den største eksportøren av lakseprodukter til USA. På næringsdriv skal han snakke om en stor omstilling som vil gi et enormt kutt i fotavtrykket til sjømatnæringen rundt om i verden.

 • Jan Endre Vartdal er daglig leder i Vartdal Plast-konsernet. Han er kjent for sin forretningssans og lidenskap for å utvikle bedrifter gjennom å bygge team og kultur. I 1997 overtok Jan Endre Vartdal, sammen med sine to søsken, familieselskapet Vartdal Plastindustri AS., og han har vært daglig leder siden 2008. Under hans ledelse har selskapet vokst til å bli et konsern hvor over 250 mennesker har sitt daglige virke og det årlig omsettes for i overkant av 1,3 milliarder. 

  Vartdal Plast har i den norske EPS-bransjen tatt en lederposisjon inn mot det grønne skiftet, og deres innsats har fått mye ros både i Norge og i utlandet. Under Jan Endre Vartdals ledelse har Vartdal Plast vokst til å bli en av Skandinavias markedsledere innen EPS-bransjen. 

  Jan Endre Vartdal sitter i dag i styret for Næringslivets Hovedorganisasjon Møre og Romsdal (NHO). I tillegg til dette er han involvert i utviklingen av flere selskaper og prosjekter som investor, styremedlem og styreleder. 

 • Tommy Walaunet er administrerande direktør i Island Offshore Management AS, ein posisjon han har hatt sidan september 2019. Han er utdanna siviløkonom og autorisert finansanalytikar, og var i fleire år økonomisjef og seinare viseadministrerande direktør i reiarlaget før han tok over hovudansvaret i Island Offshore.

  Tommy Walaunet har saman med leiarteamet og eigarane leia Island Offshore gjennom ein krevjande marknadsnedtur og tilhøyrande omstilling. Han har markert seg som ein aktiv pådrivar med stor gjennomføringskraft, og har vore ein nøkkelperson i arbeidet med å sikre drift og vidareutvikling av selskapet ut av krisetider. Marknadsutsiktene for reiarlaget er no vesentleg betre og arbeidet med å utvikle og posisjonere selskapet for langsiktig og berekraftig drift fortsett med full kraft framover.

  Reiarlaget opererer no ein flåte på 20 offshore spesialfartøy innan olje/gass og fornybar energi, og viktige strategiske verdiar som entreprenørskap, diversifisering og fleksibilitet har vore avgjerande i oppbygginga av selskapet. Tommy har i løpet av desse åra opparbeida seg omfattande erfaring i bransjen, med alt frå driftsleiing til forretningsutvikling og strategiarbeid. Han har sterkt fokus på verdien av menneska i selskapet, og brukar mykje av si tid på utvikling av gode arbeidsmiljø, kompetanse, leiarutvikling og kommunikasjon.

På lag med lokalt næringsliv

Næringsdriv er en møteplass for lokalt næringsliv og bidrar til at lokale bedrifter får den innsikten og kunnskapen de har behov for.

Det er en del av vårt samfunnsoppdrag å være med å skape fremtidens næringsliv, derfor blir Næringsdriv støttet av vårt samfunnsutbytte.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }