Næringsdriv

Vi trenger en aktiv region med kreative mennesker som tør å tenke nye tanker. Som et bidrag til videre utvikling i regionen vår arrangerer vi hvert år konferansen Næringsdriv flere steder i Midt-Norge.

Møteplass for lokalt næringsliv

Næringsdriv er en konferanse for lokalt næringsliv hvor vi løfter frem personer og bedrifter som har bidratt til å gjøre en forskjell. Kombinasjonen nettverk, faglig påfyll og aktualitet har gjort Næringsdriv til en viktig arena for næringslivet.

Vi ønsker å legge til rette for at Midt-Norge fortsatt skal være i forkant, både når det gjelder teknologiske, økonomiske og menneskelige ressurser. En investering i næringsutvikling er derfor en investering i fremtiden til regionen.