NæringsDriv

SpareBank 1 SMN arrangerer NæringsDriv for niende gang. Hvert år henter vi fremtredende personer til konferansen, personer som har hjulpet oss å utgjøre en liten forskjell. Årets konferanse går av stabelen i Ålesund 15. juni 2018.


Årets tema: Vekstkapital - forutsetning for utvikling

Vi stiller spørsmålet: Hvem skal eie Sunnmøre? Flere av våre toneangivende bedrifter med eierskap og hovedkontor på Sunnmøre har skiftet eier de siste par årene. Nye konstellasjoner opprettes og avstanden til det regionale kan øke. Kapital er ikke nødvendigvis en mangelvare, men greier vi som region å tiltrekke oss den ønskede kapitalen?

Vi utfordrer våre foredragsholdere til å belyse problemstillingene sett ut fra både et gründerståsted og etablerte bedrifter. Hvordan tenker de statlige og private fondene og investorene i et krevende marked? 


Program

08.30 Registrering 

09.00 Åpning
v/Jan Rune Hurlen, banksjef i SpareBank 1 SMN og Vegard Helland, konsendirektør i SpareBank 1 SMN 

09.20 Fra industrieier til investor?
v/Rune Stokke, styreleder/partner i Stokke Industri 

09.50 Omstilling i krevjande tider
v/Gunvor Ulstein, konsernsjef i Ulstein Group

10.10 Pause - lett servering

10.30 Staten som eier - kapitalforvalter eller industribygger
v/Joachim Høegh-Krohn, adm.direktør i Argentum 

10.50 Verdiutvikling av SMB bedrifter
v/Wilhelm Mohn, seniorpartner i Credo Partners 

11.10 Privat kapital – forvaltning eller industribygging 
v/Trond Bjørnøy, partner og styreleder i Norvestor Equity AS

11.30 Hvem skal eie Sunnmøre?
Debatten ledes av Torger Reve, professor BI

12.00 Lunsj, hotell Scandic Parken Ålesund 

13.15 Musikalsk innslag
v/Siril Malmedal Hauge 

13.30 Når ideen er god, kommer kapitalen
v/Leif Riksheim, rådgiver i Weleard 

14.00 Hvoran lykkes med venture bedrifter
v/Bente Sollid Storehaug, CEO i Wizaly Nordic

14.30 Akademikeren fra Ålesund som formet en del av norgeshistorien
v/Synnøve Liaaen Jensen, professor ved NTNU 

15.00 Avslutning


Praktisk info

Sted: Parken kulturhus, Ålesund

Tid: Fredag 15. juni kl 09.00 – 15.15

Konferansen er gratis.