Næringsdriv

Vi trenger en aktiv region med kreative mennesker som tør å tenke nye tanker. Som et bidrag til videre utvikling i regionen vår arrangerer vi hvert år den verdifulle møteplassen Næringsdriv flere steder i Midt-Norge.

Næringsdriv Trondheim 2023

Onsdag 1. november fra kl. 12.00 - 18.00 har vi gleden av å invitere det etablerte næringsliv, gründere, investorer, akademia og andre engasjerte folk til Næringsdriv på Studentersamfundet i Trondheim.

Som deltaker får du et innblikk i de økonomiske utsiktene i en omskiftelig verden og hvordan dette påvirker næringslivet i regionen (årets konjunkturbarometer). Du får også høre inspirerende historier om oppstartsuksesser, bærekraftige forretningsmodeller og fremtidsutsikter for teknologi og vekstmiljø i regionen.

Næringsdriv er gratis og vi ønsker alle med hjerte for verdiskaping, innovasjon og samarbeid hjertelig velkommen. 

Påmelding og detaljert program kommer. 

Konjunkturbarometer 2023

Hvordan er de økonomiske utsiktene i en omskiftelig verden, og hvordan påvirker dette næringslivet i regionen? Vi har tatt tempen på midtnorsk næringsliv og lanserer årets konjunkturbarometer på Næringsdriv.

Nytt av året er at vi utvider konferansen for å engasjere og inspirere på tema vi mener er viktig for utviklingen av Midt-Norge, med følgende spørsmål - «Menneske eller maskin – må vi velge?» og «Kan Trondheim bli Norges svar på Silicon Valley?».

Et av målene med årets hovedtema er å fremme vekst, innovasjon og samarbeid og gi deltakerne muligheten til å dele kunnskap, ideer og erfaringer, og ikke minst bygge verdifulle nettverk.

Verdifull møteplass

Næringsdriv er en verdifull møteplass for alle som brenner for en nyskapende region. 

Vi ønsker å legge til rette for at Midt-Norge fortsatt skal være i forkant, både når det gjelder teknologiske, økonomiske og menneskelige ressurser. Så her blir kunnskap, ideer, mennesker og bedrifter som bidrar til å utgjøre en forskjell løftet frem. Kombinasjonen nettverk, faglig påfyll og aktualitet gjør dette til en verdifull arena for regionens næringsmiljø og engasjerte folk. 

Regional næringsutvikling er en investering i fremtidens innovasjon og verdiskaping.

Skal vi få ting til å skje - så må noen gå foran!

Næringsdriv-arrangementene er åpne for alle,
uansett bankforhold.

Arrangementene blir støttet av vårt samfunnsutbytte.