Næringsdriv

Vi trenger en aktiv region med kreative mennesker som tør å tenke nye tanker. Som et bidrag til videre utvikling i regionen vår arrangerer vi hvert år konferansen Næringsdriv flere steder i Midt-Norge.

Webinar: Konjunkturbarometer 2020

Grunnet koronarestriksjoner ble årets Næringsdriv avholdt digitalt. I et webinar fredag 6. november presenterte vi årets konjunkturbarometer for Midt-Norge

I år har vi sett nærmere på de dramatiske virkningene av koronapandemien og presenterer en koronaindeks som viser hvordan dette slår ut for ulike bransjer, regioner og kommuner.

Foredragsholdere og tema


Konserndirektør Vegard Helland
i SpareBank 1 SMN om hovedfunnene i årets konjunkturbarometer.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets om verdensøkonomien, og ikke minst rykende fersk analyse av presidentvalget i USA.

Analysesjef Jan Håvard Valstad i EiendomsMegler 1 Midt-Norge om veien fra krise til rekord i boligmarkedet gjennom koronapandemien.

Professor og prodekan Jon Olaf Olaussen ved NTNU Handelshøyskolen deler sine perspektiver på tiltak og virkninger av koronarestriksjonene.


Hva er Næringsdriv?

Konferansen er en møteplass for lokalt næringsliv. På hver konferanse løfter vi frem personer og bedrifter som har bidratt til å gjøre en forskjell i regionen. Kombinasjonen nettverk, faglig påfyll og aktualitet, har gjort Næringsdriv til en viktig arena for næringslivet og mange kommer igjen år etter år. 

Vi ønsker å legge til rette for at Midt-Norge fortsatt skal være i forkant, både når det gjelder teknologiske, økonomiske og menneskelige ressurser. En investering i næringsutvikling er en investering i vår egen framtid. 


Tidligere konferanser