Næringsdriv

Vi trenger en aktiv region med kreative mennesker som tør å tenke nye tanker. Som et bidrag til videre utvikling i regionen vår arrangerer vi hvert år konferansen Næringsdriv flere steder i Midt-Norge.

Konferansen er en møteplass for lokalt næringsliv. På hver konferanse løfter vi frem personer og bedrifter som har bidratt til å gjøre en forskjell i regionen. Kombinasjonen nettverk, faglig påfyll og aktualitet, har gjort Næringsdriv til en viktig arena for næringslivet og mange kommer igjen år etter år. 

Vi ønsker å legge til rette for at Midt-Norge fortsatt skal være i forkant, både når det gjelder teknologiske, økonomiske og menneskelige ressurser. En investering i næringsutvikling er en investering i vår egen framtid. 


Tidligere konferanser