Hvilke forsikringer trenger en håndverker?

Jobber du som håndverker bør du forsikre deg selv, dine ansatte, bedriftens største eiendeler og selve jobben dere gjør. Enten du driver som tømrer/snekker (i et tømrerfirma), rørlegger, elektriker eller entreprenør/byggmester, er det en noen forsikringer du må ha, noen du bør ha og noen du kan ha. 

Typisk for en del håndverksbedrifter er at de har ansatte med egne biler (med mye dyrt verktøy) som utfører oppdrag innen sine fagfelt. Bruker vi dette som utgangspunkt er dette forsikringene vi anbefaler bedriften og de ansatte:

 

Bedriftsforsikringer Må ha Bør ha Kan ha
Yrkesskade
- Lovpålagt for bedrifter med ansatte
   
Bil-/varebil
- Velg mellom ansvar, delkasko, kasko og toppkasko
   
Ansvar
- Dekker bedriften økonomisk og juridisk, ved rettslig erstatningsansvar
   
Løsøre/eiendeler
- Dekker bl.a. bedriftens verktøy, maskiner og utstyr
   
Prosjekt (også kalt entreprenørforsikring)
- Sikrer verdiene på en byggeplass
   
Avbruddstap/driftstap
-  Dekker tap som skyldes driftsstans pga. skade
   
Helse/behandling
- Kan hjelpe de ansatte raskere tilbake i jobb
   
Cyber
- Teknisk IT-hjelp ved datainnbrudd
   
Gruppeliv
- Gir familien økonomisk hjelp hvis den ansatte dør
   
Reise
- Kan dekke de ansatte både på jobb- og fritidsreiser
   
Utvidet yrkesskade
- Fritidsulykke
- Annen sykdom
   


Selvstendig næringsdrivende?

Driver du som selvstendig næringsdrivende er du ikke pålagt å ha yrkesskadeforsikring. Selv om det ikke er pålagt å kjøpe yrkesskadeforsikring kan du fremdeles bli utsatt for yrkesskader, som kan få store konsekvenser både personlig og for yrkeslivet ditt.


Totaltilbud

Ønsker du en gjennomgang og et totaltilbud på bedriftens forsikringer?