Enkeltpersonforetak | Forsikring

(Selvstendig næringsdrivende)

Som selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak stilles det færre krav om forsikring. Det kan bety kroken på døra hvis det skulle skje noe.

Maler med enkeltpersonforetak smiler og holder opp malerkosten mot kamera

Yrkesskadeforsikring

Som selvstendig næringsdrivende eller freelancer med enkeltpersonforetak er du ikke lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring for deg selv (gjelder både for ENK/ANS/DA).

Selv om det ikke er pålagt å kjøpe yrkesskadeforsikring kan du fremdeles bli utsatt for yrkesskader, som kan få store konsekvenser både personlig og for bedriften din.

Vi anbefaler også å kjøpe frivillig yrkesskadetrygd fra NAV - da er du sikret på lik linje med andre arbeidstakere.

Større personlig ansvar

Driver du selvstendig næringsvirksomhet med enkeltpersonforetak betyr det også at du har et ubegrenset ansvar, som i praksis vil si at du er personlig ansvarlig for all gjeld i selskapet ditt. Da kan en ansvarsforsikring utgjøre enorm forskjell hvis du skulle få et erstatningsansvar for en skade. 

Ansvarsforsikringen består av to hoveddeler: bedriftsansvar og produktansvar. I tillegg kan den bygges på og tilpasses din bransje og bedrift.
 

NAV sykeforsikring for selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende med ENK/ANS/DA uten sykeforsikring hos NAV har ikke rett til sykepenger før 17. sykefraværsdag. På Nav.no kan du bestille sykeforsikring for selvstendige næringsdrivende, for å få bedre dekning hvis du for eksempel blir sykemeldt.

Helseforsikring
Helseforsikringen dekker i all hovedsak behandlinger i det private helsesystemet, som gjør at du slipper lange ventetider og kommer raskere tilbake i jobb. Helsekøene er langt mindre i det private helsevesenet enn i offentlig helsevesen.
 

Gratis helsetelefon er inkludert.

Hvilke forsikringer bør bedriften ha?

Velg bransje og få hjelp til å velge de forsikringene du må ha, bør ha og kan ha. Her kan du også lese mer om forsikringene som oftest er valgt av andre bedrifter i din bransje.

Har du hatt uhell eller skade?


Enkeltpersonforetak eller AS?

Planlegger du å starte for deg selv, må du ta stilling til hvilken selskapsform du skal benytte. Her får du en oversikt over de viktigste forskjellene mellom aksjeselskap (AS) og enkeltpersonforetak (ENK).

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }