Yrkesskade

Har du skadet deg eller blitt syk i jobben? Etter yrkesskadeforsikringsloven kan du ha krav på yrkesskadeerstatning både fra folketrygden og yrkesskadeforsikringen.

Hva er yrkesskade?

Yrkesskade er personskade, yrkessykdom eller dødsfall som er forårsaket av arbeidsulykke, arbeidsprosesser og påvirkning fra skadelige stoffer. Yrkesskader inkluderer både fysiske og psykiske skader og sykdommer.

En yrkesskade må ha skjedd i arbeidstiden og mens den ansatte gjorde oppgaver for arbeidsgiveren, både på eller utenfor fast arbeidssted.

Belastningsskader eller psykiske lidelser som har utviklet seg over tid er ikke ansett som yrkesskader.

dame som står på tå på en krakk for å illustrere yrkesskade

Yrkesskadeerstatning

Du får utbetalt erstatning ved skader som regnes som yrkesskade og yrkessykdommer. Har du fått påvist en godkjent yrkesskade har du krav på utbetaling både fra folketrygden og fra yrkesskadeforsikringen. Dette må du melde til NAV og forsikringsselskapet i to separate prosesser. Du kan lese hvordan du går frem lengre ned på siden.

Når har du krav på erstatning?
Du har krav på erstatning hvis du har en godkjent yrkesskade. Hvis du søker erstatning, må du først oppsøke lege og følge legens forskrifter og anvisninger.

Yrkesskade rettigheter
Vi beregner erstatningsbeløpet ut fra folketrygdens grunnbeløp. Det er viktig å huske at arbeidsgiver kan ha valgt høyere summer enn de som kommer frem i invaliditetstabellene. Her kan du se hvor mye.

Hvordan går du frem for å kreve erstatning?
Først må du melde ifra til arbeidsgiver. Arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til NAV. Hvis arbeidsgiver ikke har gjort dette, kan du melde skaden eller sykdommen selv. Det er også arbeidsgiver som må melde erstatningskrav til forsikringsselskapet hvor bedriften har kjøpt yrkesskadeforsikring.


Yrkessykdommer

En yrkessykdom er en sykdom som oppstår på grunn av skadelig arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Sykdommen må være godkjent som yrkessykdom av legen din. 

Noen yrkesgrupper har høyere risiko for yrkessykdommer. Industriarbeidere kan bli påvirket av kjemikalier og støy som kan føre til sykdom. Frisører er også utsatt for kjemikalier fra hårprodukter. Andre utsatte grupper kan være rengjørere, bakere, sveisere, bønder, platearbeidere og billakkerere.

Vanlige yrkessykdommer kan være astma, kols, kontakteksem, allergi, lungekreft, hørselsskade og skade fra løsemidler.

mann sitter på pc og leser om lov om yrkesskadeforsikring

Tall på arbeidsulykker

Ifølge tall fra SSB er fall den oftest rapporterte arbeidsulykken, og det er næringsområdet "Transport og lagring" som er mest utsatt. Her er lista over hendelsene som utgjør flest arbeidsulykker: 

 1. Fallskade
 2. Truffet av gjenstand
 3. Stukket/kuttet av gjenstand
 4. Klemskade
 5. Voldsskade
 6. Påkjørsel
 7. Voldstrusler
 8. Velt
 9. Elektrisk spenning
 10. Kjemikalier
 11. Temperatur
 12. Eksplosjon/brann

Yrkesskadeforsikringsloven

Lov om yrkesskadeforsikring ble vedtatt av Stortinget i 1989. Den omfatter skader, sykdommer og dødsfall. Loven gir alle arbeidstakere krav på yrkesskadeforsikring gjennom sine arbeidsgivere. Yrkesskadeforsikringen er obligatorisk for alle bedrifter som har ansatte, og skal dekke økonomiske tap som er påført den ansatte ved yrkesskade, -sykdom eller dødsfall. 

Yrkesskadeforsikring er en egen erstatningsordning som kommer i tillegg til folketrygden. Henvendelser om yrkesskade skal rettes til arbeidsgiveren og arbeidsgiverens forsikringsselskap. Arbeidsgiveren skal sende inn skademelding til folketrygden.

person i rullestol med yrkesskadeforsikring

Yrkesskade skjema

Her finner du skjema og veiledning for å melde yrkesskade:


Hva lurer andre på?