Private Accounting

Har du et investeringsselskap eller et holdingselskap, og ønsker tett oppfølging og hjelp til å holde orden på regnskapet? 

Våre forretningsførere har spesialkompetanse og bred erfaring innen regnskap, skatt og selskapsrett som er relevant for denne typen virksomhet. 

  • Spesialkompetanse på verdipapirer og aksjehandel. 
  • Personlig service sørger for å gi deg den tryggheten du trenger.
  • Et team av spesialister står klare til å hjelpe deg med det du lurer på.
Personer som arbeider med regnskapet investeringsselskap holdingselskap

Hvilke fordeler får du med Private Accounting?

Hos Private Accounting lover vi deg tett oppfølging av ditt investeringsselskap eller holdingselskap. Vi hjelper deg med all lovpålagt rapportering i effektive og tilpassede systemløsninger. Du får tilgang på spesialkompetanse på verdipapirer, kombinert med personlig service.

  • Vi tar hånd om forretningsførsel, skatte- og regnskapsrapportering.
  • Full oversikt over dine investeringer på tvers av ulike tilbydere.
  • Du får en samtalepartner som kjenner deg og din virksomhet.
  • Tilgang på spesialkompetanse på verdipapir, skatt og juridiske spørsmål, kombinert med personlig service.

Full oversikt og daglige verdireguleringer

Med vår systemløsning får du enkel oversikt over alle dine investeringer – på tvers av ulike tilbydere. Du får en samlet oversikt over alle dine investeringer på en plass, samt presentasjoner som kan tilpasses dine behov. 

Daglig oppdaterte markedskurser sørger for at porteføljen viser riktig verdi løpende. Og det er selvfølgelig fullintegrert med regnskapssystemet ditt. 

Fagspesialister som finner helhetlige løsninger for deg

Riktig rådgivning har stor økonomisk betydning for alle typer virksomheter. Vi jobber tverrfaglig med fagspesialister for å sikre at vi finner helhetlige løsninger til det beste for deg og virksomheten din. Hos oss får du tilgang på jurister og skatterådgivere med bred kompetanse på skatt, avgift og selskapsrett, og sammen sikrer vi de beste løsningene for din virksomhet.

Det er oss du møter i Private Accounting

Kristin Snuruås Haugen
Private Accounting
Karianne Eggen Persson
Private Accounting
Kine Angen Hansen
Private Accounting
Knut Andreas Gjøn
Private Accounting
Kristian Valberg Johnsen
Private Accounting
Lisa Meyer
Private Accounting
Magnus Rønnekleiv Lenes
Private Accounting
Markus Grindberg
Private Accounting
Stine Marie Meek
Private Accounting
Torbjørn Alseth
Private Accounting
Vemund Trøan Sundt
Private Accounting

Har du spørsmål?

Her finner du svar på noen spørsmål vi ofte får. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Et holdingselskap er et selskap med langsiktige plasseringer og gjerne bestemmende innflytelse i andre selskaper. Et holdingselskap sin hovedvirksomhet er å eie andre selskaper via ulike former for eierskap. 

Formålet til et investeringsselskap er å kjøpe og selge aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter, med det formål å oppnå avkastning både på kort og lang sikt. 

Det er flere elementer som spiller inn på om et investeringsselskap må betale finansskatt. Dersom selskapet har ansatte og hovedvirksomheten faller inn under SSB's Standard for Næringsgruppering som investeringsselskap/finansieringsvirksomhet, er det stor sannsynlighet for at selskapet skal betale finansskatt. 

Rapporter fra forvalter og lignende benyttes for avstemming og kontroll av beholdning. Det er sluttsedler og endringsmeldinger som er hoveddokumentasjon for bokføring av kjøp og salg av finansielle instrumenter. For korrekt grunnlag i skatteberegningene skal alle transaksjoner bokføres etter FIFO-prinsippet (first in-first out).

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }