Grønt innskudd

Er du opptatt av hva bedriftens overskudd bidrar til? Grønt innskudd sikrer at bedriftens innskudd utelukkende bidrar til å støtte en grønnere fremtid.

Grønne innskudd benyttes kun til å finansiere grønne utlån.
Pengene dine bidrar til å gjøre det enklere å ta grønne valg.
Du er med på å finansiere en bærekraftig fremtid.

Priser og vilkår

3,50 %
  • 31 dagers bindingstid før uttak
  • 3,50 % rente fra 1 million, rente fra første krone
  • 2,50 % og rente fra første krone

Oppsigelse minimum 31 dager før uttak.
Bestill uttak her.

Et grønnere valg

Grønt innskudd er for deg som vil sikre at bedriften din bidrar til reduserte klimautslipp og en mer bærekraftig fremtid.

Vi garanterer at innskuddene dine kun brukes til å finansiere våre grønne lån.

Når ditt overskudd jobber for miljøet bidrar du og din bedrift til det grønne skiftet.

mann-pa-smarttelefon

Hvordan fungerer det?

Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig fremtid ved å stimulere andre til å ta gode miljøvalg. Derfor har vi flere lån som skal gjøre det enklere og rimeligere å velge grønt.

De grønne innskuddene blir brukt til å finansiere våre grønne lån. Vi kan ta imot grønne innskudd tilsvarende det vi har lånt ut i grønne lån.

På alle utlån og investeringsvalg vurderer vi miljørisikoen og vi setter strenge krav til oss selv. Ulovlige og direkte miljøskadelige investeringer finansierer vi selvfølgelig aldri. 

Bærekraft i SpareBank 1 SMN

Samfunnsvar har alltid vært et viktig fokusområder for SpareBank 1 SMN og vi jobber stadig for å forbedre oss innen dette området. Vår strategi for bærekraft er en del av dette og er bygget på bankens verdier og FNs prinsipper for bærekraft. Som én av kun fem norske banker har vi sluttet oss til FNs globale miljøinitiativ for ansvarlig bankdrift.

Les mer om bærekraft i SpareBank 1 SMN her.