Brann på gården

Som gårdbruker kan en brann få ekstra dramatiske konsekvenser. Ikke bare står du i fare for å miste hjemmet ditt, men også arbeidet ditt og dyrene dine samtidig.

smn-ikkebruk-brann-landbruk

Er du forberedt?

Branner i landbruket er et stort problem og særlig når både driftsbygninger og boliger blir rammet. Ofte er også branner på gårder preget av lang utrykningstid og lite tilgang på slokkevann. Dette kan føre til at brannen gjør ekstra stor skade. 

Det er ikke alt man kan forberede seg på og beskytte seg mot, men brannforebyggende tiltak og planlegging er viktig. Det kan både bidra til å redusere risiko for brann og å minimere skaden om ulykken først skulle være ute. 

I 2019 ble det registrert 132 branner i driftsbygninger og 179 i boligbranner med skade over 100 000 kroner på norske gårdsbruk. 

Antall branner i driftsbygninger der det omkom husdyr i 2019 var tre - det laveste registrerte tall noensinne.

Kilde: Landbrukets brannvernkomité

Hvordan kan du sikre deg mot brann?

Om ulykken først er ute er det viktig at du har en plan for hva dere gjør i tilfelle brann. Dette bør alle husstander øve på slik at alle vet hva man gjør om det verste skulle skje. 

Ting du må tenke på:

 • Raskeste vei ut og alternative utganger om raskeste vei ut ikke er tilgjengelig.
 • Plassering av slukkeutstyr. Vet alle hvor det er og er det lett tilgjengelig?
 • Kan alle i husstanden å bruke slukkeutstyret riktig?
 • Kan du gjøre noe for å minimere skaden før brannvesenet kommer, uten å sette deg selv i fare?
 • Vi anbefaler at du henger opp et plankart ved inngangen til fjøset. Dette gjør det enklere for brannvesenet å orientere seg når de kommer, og de kan jobbe mer effektivt.

Gjør det til en vane å teste røykvarslere hver måned og bytt batteri hvert år på Røykvarslerens dag, 1. desember. 

Et brannalarmanlegg gjør det mer sannsynlig at et branntilløp slukkes før større skade oppstår. Har du over 30 dyr er du pliktig til å ha varslingsanlegg, men vi anbefaler at alle vurderer å investere i et anlegg uansett størrelse på produksjonen. Sørg for å ha jevnlig kontroll av brannalarmanlegget. Mattilsynet utarbeider regelverk for brannsikring på gårder med dyrehold, du kan lese mer om regelverket her

Slukkeutstyr som branntepper, slukkeskum og brannslukkingsapparat er enkelt å få tak i. Sørg for at du har riktig og nok utstyr. Det er også viktig at du vet hvordan utstyret skal plasseres og når og hvordan det skal vedlikeholdes.

Rot og søppel som ligger og slenger kan bidra til at en brann sprer seg raskere. Hold driftsbygning og andre områder på gården ryddig. God skadedyrkontroll er viktig siden rotter og mus kan ødelegge det elektriske anlegget og forårsake brann. 

En stor prosentandel av branner oppstår i elektriske anlegg, sikringsskap eller i løst elektrisk utstyr. Regelmessig sjekking av elektrisk utstyr og sikringsskap er derfor anbefalt.

Dette bør du gjøre:

 • Stram til skrusikringer i sikringsskapet.
 • Se etter svimerker i støpser, kontakter, lamper og annet elektrisk utstyr.
 • Sørg for at en godkjent el-installatør gjennomfører sjekk av det elektriske anlegget på gården. Hvor ofte det skal kontrolleres varierer fra gård til gård, sjekk FG-kontroll for hva som gjelder for din gård.

Brannforsikring av dyr

En egen brannforsikring for dyr kan være viktig for de som har ett eller få dyr, for eksempel ved bo- og hobbylandbruk. 

Brannforsikringen dekker skade som skyldes brann, men kan også utvides til å dekke ventetid etter skade (avbrudd-/driftstap).

 

Mer informasjon om brannvern

 • Norsk brannvernforening er en ideel, uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle.
 • Landbrukets brannverkomitè er et samarbeid mellom sentrale aktører innen landbruksnæringe, brann- og bygningsmyndighetene og forsikringsnæringen. Komiteen jobber for å forebygge og begrense omfanget av branner i landbruket.
 • Brann og eksplosjonsvernloven finner du en oversikt over privatpersoners og virksomheters plikter når det gjelder brannvern.
 • Sikker hverdag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har flere temasider med tips under temaet "Brann".
   
Video placeholder image

Trygghet er et resultat av god forberedelse

Uansett hvor forberedt du er kan ulykken likevel være ute. Da er det godt at nødetatene også øver spesifikt på brann i fjøs.

Vi fikk være med når vår samarbeidspartner Mære landbruksskole hadde storøvelse på brann i fjøset. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }