Virksomhetsstyring

God virksomhetsstyring i SpareBank 1 SMN omfatter de verdier, mål og overordnede prinsipper banken styres og kontrolleres etter for å sikre eiernes, innskyternes og andre gruppers interesser i banken.


Eierstyring og selskapsledelse

Banken skal gjennom sin eierstyring og selskapsledelse sikre en forsvarlig formuesforvaltning og gi økt trygghet for at dens uttalte mål og strategier blir nådd og realisert. God virksomhetsstyring i SpareBank 1 SMN omfatter de verdier, mål og overordnede prinsipper som banken styres og kontrolleres etter for å sikre eiernes, innskyternes og andre gruppers interesser i banken. Banken følger ”Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse” så langt det passer for sparebanker med egenkapitalbevis. Anbefalingen er tilgjengelig på www.nues.no.

Du finner oppdatert informasjon om eierstyring og selskapsledelse i siste årsrapport.