Investor


Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker:
MING

Se aksjekurs på oslobors.no

Finanskalender

28. mars:
Representantskapsmøte

29. mars:
Ex utbytte

Se finanskalender

Rating

Moody's:
A1, outlook stable

Fitch:
A-, outlook stable

Se historisk rating


Årsregnskap 2016

  • Resultat før skatt 1.983 millioner kroner 
  • Resultat 1.647 millioner kroner 
  • Avkastning på egenkapitalen 11,3 prosent 
  • Ren kjernekapital 14,9 prosent 
  • Vekst i utlån 8,0 prosent og innskudd 4,8 prosent
  • Tap på utlån 516 millioner kroner
  • Resultat per egenkapitalbevis 7,91 kroner. Bokført verdi per egenkapitalbevis, inklusive foreslått utbytte for 2016, 73,26 kroner
  • Foreslått utbytte 3,0 kroner per egenkapitalbevis og avsetning til gaver på 220 millioner kroner

Kontaktpersoner

Kjell Fordal
Finansdirektør
Tlf. +47 905 41 672
Hans Tronstad
Kommunikasjonsdirektør
Tlf. +47 941 78 322