Investor

SpareBank 1 SMN er regionens største finanskonsern og ett av seks medlemmer i SpareBank 1 Alliansen.


Aksjeinformasjon

Ticker: MING

Aksjekurs på oslobors.no

Finanskalender

6. februar kl. 15.00 Foreløpig årsregnskap 2018
7. februar kl. 16.00 Analytikerpresentasjon m/ webcast i Oslo

Se hele finanskalenderen

Rating

Moody's: A1, outlook negative
Fitch: A-, outlook stable

Historisk rating

Årsrapport

SpareBank 1 SMN skal være en digital bank med personlig og lokal signatur.

Årsrapport 2017


Bærekraft

SpareBank 1 SMN rapporterer årlig bankens prestasjoner innen samfunnsansvar og bærekraft.


Regnskap per 3. kvartal 2018

  • Gode resultater fra bankdrift, datterselskaper og produktselskaper
  • Resultatet var 1.689 millioner kroner og 413 millioner bedre enn samme periode i 2017. Bedringen skyldes økte driftsinntekter, bedre avkastning på finansielle eiendeler og reduserte tap på utlån
  • Ren kjernekapitaldekning per 30. september 2018 14,9 prosent
  • Betydelig flere kunder og høy vekst innenfor alle produktområder, særlig i privatmarkedet
  • SpareBank 1 Gruppen og DNB inngikk 24. september en avtale om å slå sammen sine forsikringsvirksomheter, og skaper et av landets største forsikringsselskaper.

Kontaktpersoner

Kjell Fordal
Finansdirektør
Tlf. +47 905 41 672
Hans Tronstad
Kommunikasjonsdirektør
Tlf. +47 941 78 322