Investor


Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker:
MING

Se aksjekurs på oslobors.no

Finanskalender

8. februar: 
Foreløpig årsregnskap

28. mars:
Representantskapsmøte

Se finanskalender

Rating

Moody's:
A1, outlook stable

Fitch:
A-, outlook stable

Se historisk rating


Kvartalsrapport Q3 2016

Her er noen nøkkeltall for 3. kvartal 2016:

  • Resultat før skatt: 1430 mill. kr (1389 mill. i tredje kvartal 2015)
  • Resultat etter skatt: 1185 mill. kr (1119 mill.)
  • Egenkapitalavkastning: 11,0% (11,5%)
  • Vekst i utlån: 6,6% (8,3%)
  • Vekst i innskudd: 4,2% (9,5%)
  • Tap på utlån: 417 mill. kr (112 mill.) 
  • Ren kjernekapital: 14,3% (13,2%)
  • Resultat per egenkapitalbevis: 7,33 kr (7,27 kr)

Kontaktpersoner

Kjell Fordal
Finansdirektør
Tlf. +47 905 41 672
Hans Tronstad
Kommunikasjonsdirektør
Tlf. +47 941 78 322