Investor

SpareBank 1 SMN er regionens største finanskonsern og ett av seks medlemmer i SpareBank 1 Alliansen.


Aksjeinformasjon

Ticker: MING

Aksjekurs på oslobors.no

Finanskalender

7. august: Regnskap per andre kvartal 2018

Se hele finanskalenderen

Rating

Moody's: A1, outlook negative
Fitch: A-, outlook stable

Historisk rating

Årsrapport

SpareBank 1 SMN skal være en digital bank med personlig og lokal signatur.

Årsrapport 2017

Bærekraft

SpareBank 1 SMN rapporterer årlig bankens prestasjoner innen samfunnsansvar og bærekraft.

Overskudd på 466 mill. kroner i første kvartal

  • Resultat før skatt 596 millioner kroner (466 millioner)
  • Resultat 466 millioner kroner (367 millioner) 
  • Avkastning på egenkapital 11,2 prosent (9,4 prosent)
  • Ren kjernekapitaldekning 14,6 prosent (14,7 prosent)
  • Vekst i utlån 7,9 prosent (8,1 prosent) og innskudd 8,2 prosent (9,9 prosent)
  • Privatmarkedslån utgjør 66 prosent (65 prosent) av totale utlån 
  • Tap på utlån og garantier 48 millioner kroner (89 millioner) 
  • Resultat per egenkapitalbevis 2,21 kroner (1,74). Bokført verdi per egenkapitalbevis 76,53 kroner (72,31)

Kontaktpersoner

Kjell Fordal
Finansdirektør
Tlf. +47 905 41 672
Hans Tronstad
Kommunikasjonsdirektør
Tlf. +47 941 78 322