2. kvartal 2022

 • Resultat før skatt 880 millioner kroner (942 millioner)
 • Resultat 702 millioner kroner (755 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 12,9 prosent (14,3 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,8 prosent (18,3 prosent)
 • Vekst i utlån på 2,8 prosent (2,0 prosent) og på innskudd 8,6 prosent (7,6 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 2,7 prosent i kvartalet (2,2 prosent), 1,1 prosentpoeng høyere vekst enn i første kvartal. Utlån til næringslivet økte med 2,9 prosent (1,5 prosent) som var 1,1 prosentpoeng lavere enn i første kvartal
 • Innskudd fra personkunder økte med 6,6 prosent (6,9 prosent), 4,4 prosent høyere vekst enn i første kvartal. Innskudd fra næringslivskunder økte med 9,9 prosent (8,0 prosent), 7,3 prosent høyere enn i første kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 77 millioner kroner (212 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) minus 32 millioner (59 millioner)
 • Tap på utlån og garantier med netto inngang på 48 millioner kroner (tap 39 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,20 kroner (3,51)
 • Bokført verdi per egenkapitalbevis 102,91 kroner (100,18)

Aksjeinformasjon

Ticker: MING

Aksjekurs på oslobors.no

 

 

 

Finanskalender

28. oktober:

3. kvartal 2022
 

Finanskalender 2022

Rating

Moody's: A1, outlook stable

Historisk rating

 

 

 

Årsrapport

SpareBank 1 SMN skal være en digital bank med personlig og lokal signatur.

Siste årsrapport

 

 Bærekraft i SpareBank 1 SMN

Sosialt ansvar og bærekraft er fokusområder for hele konsernet.

Vi rapporterer årlig på konsernets prestasjoner innen samfunnsansvar og bærekraft.


Kontaktpersoner

Trond Søraas
Finansdirektør
+47 922 36 803
Rolf Jarle Brøske
Konserndirektør Kommunikasjon og Merkevare
Tlf. + 47 911 12 475
Trond Barikmo
Investor Relations
Tlf. +47 934 30 399