Investor


Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker:
MING

Se aksjekurs på oslobors.no

Finanskalender

28. mars:
Representantskapsmøte

29. mars:
Ex utbytte

Se finanskalender

Rating

Moody's:
A1, outlook stable

Fitch:
A-, outlook stable

Se historisk rating


Resultat 1. kvartal 2017

  • Resultat før skatt 454 millioner kroner (383 millioner)
  • Overskudd første kvartal 358 millioner kroner (311 millioner)
  • Avkastning på egenkapitalen 9,4 prosent (8,9 prosent)
  • Vekst i utlån 8,1 prosent (5,4 prosent) siste 12 måneder
  • Vekst i innskudd 9,9 prosent (5,4 prosent) siste 12 måneder
  • Ren kjernekapitaldekning 14,8 prosent (13,6 prosent). Utbytteandel på 50 prosent for 2017 lagt til grunn
  • Resultat per egenkapitalbevis 1,73 kroner (1,49 kroner)
  • Bokført verdi per egenkapitalbevis 72,03 kroner (67,37 kroner)


Kontaktpersoner

Kjell Fordal
Finansdirektør
Tlf. +47 905 41 672
Hans Tronstad
Kommunikasjonsdirektør
Tlf. +47 941 78 322