Investor


Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker:
MING

Se aksjekurs på oslobors.no

Finanskalender

7. februar:
Foreløpig årsregnskap 2017

22. mars:
Møte i Representantskapet

Se hele finanskalenderen

Rating

Moody's:
A1, outlook negative

Fitch:
A-, outlook stable

Se historisk rating


Resultat 3. kvartal 2017

  • Resultat før skatt 1.568 millioner kroner (1.430 millioner)
  • Resultat 1.250 millioner kroner (1.185 millioner)
  • Avkastning på egenkapitalen 10,8 prosent (11,0 prosent)
  • Vekst i utlån 9,4 prosent (6,6 prosent) og innskudd 10,3 prosent (4,2 prosent) siste 12 måneder
  • Tap på utlån 263 millioner kroner (417 millioner)
  • Ren kjernekapitaldekning 14,7 prosent (14,3 prosent)
  • Resultat per egenkapitalbevis 6,06 kroner (5,70 kroner)

Kontaktpersoner

Kjell Fordal
Finansdirektør
Tlf. +47 905 41 672
Hans Tronstad
Kommunikasjonsdirektør
Tlf. +47 941 78 322