Investor


Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker:
MING

Se aksjekurs på oslobors.no

Finanskalender

7. februar:
Foreløpig årsregnskap 2017

22. mars:
Møte i Representantskapet

Se hele finanskalenderen

Rating

Moody's:
A1, outlook negative

Fitch:
A-, outlook stable

Se historisk rating


Overskudd på 466 mill. kroner i første kvartal

  • Resultat før skatt 596 millioner kroner (466 millioner)
  • Resultat 466 millioner kroner (367 millioner) 
  • Avkastning på egenkapital 11,2 prosent (9,4 prosent)
  • Ren kjernekapitaldekning 14,6 prosent (14,7 prosent)
  • Vekst i utlån 7,9 prosent (8,1 prosent) og innskudd 8,2 prosent (9,9 prosent)
  • Privatmarkedslån utgjør 66 prosent (65 prosent) av totale utlån 
  • Tap på utlån og garantier 48 millioner kroner (89 millioner) 
  • Resultat per egenkapitalbevis 2,21 kroner (1,74). Bokført verdi per egenkapitalbevis 76,53 kroner (72,31)

Kontaktpersoner

Kjell Fordal
Finansdirektør
Tlf. +47 905 41 672
Hans Tronstad
Kommunikasjonsdirektør
Tlf. +47 941 78 322