Første kvartal 2024

  • Resultat før skatt 1.353 millioner kroner (946 millioner)
  • Resultat 1.084 millioner kroner (778 millioner)
  • Avkastning på egenkapital 16,0 prosent (13,0 prosent)
  • Ren kjernekapitaldekning 18,5 prosent (18,2 prosent)
  • Vekst i utlån på 0,8 prosent (1,3 prosent) og på innskudd 1,1 prosent (1,2 prosent)
  • Netto resultat eierinteresser på 194 millioner kroner (125 millioner)
  • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 87 millioner kroner (minus 97 millioner)
  • Tap på utlån og garantier på 24 millioner kroner (minus 71 millioner)
  • Resultat per egenkapitalbevis 4,68 kroner (3,51)
  • Bokført verdi per egenkapitalbevis 113,24 kroner (105,63) og kursen på bankens egenkapitalbevis (MING) var 137,80 kroner (123,60)

Aksjeinformasjon

Ticker: MING

Aksjekurs på oslobors.no

 

Finanskalender

Finanskalenderen finner du her

 

Rating

Moody's: Aa3

Historisk rating

 

Årsrapport

SpareBank 1 SMN skal være en digital bank med personlig og lokal signatur.

Siste årsrapportBlomster grønn bakgrunn

Bærekraft i SpareBank 1 SMN

Sosialt ansvar og bærekraft er fokusområder for hele konsernet.

Vi rapporterer årlig på konsernets prestasjoner innen samfunnsansvar og bærekraft.


Kontaktpersoner

Trond Søraas
Finansdirektør
+47 922 36 803
Rolf Jarle Brøske
Konserndirektør Kommunikasjon og Merkevare
Tlf. + 47 911 12 475
Trond Barikmo
Investor Relations
Tlf. +47 934 30 399
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }