Investor

SpareBank 1 SMN er regionens største finanskonsern og ett av seks medlemmer i SpareBank 1 Alliansen.


Aksjeinformasjon

Ticker: MING

Aksjekurs på oslobors.no

Finanskalender

8. august: Regnskap per andre kvartal 2018
Kl. 10 Børsmelding
Kl. 16 Analytikerpresentasjon m/webcast i Oslo

Se hele finanskalenderen

Rating

Moody's: A1, outlook negative
Fitch: A-, outlook stable

Historisk rating

Årsrapport

SpareBank 1 SMN skal være en digital bank med personlig og lokal signatur.

Årsrapport 2017


Bærekraft

SpareBank 1 SMN rapporterer årlig bankens prestasjoner innen samfunnsansvar og bærekraft.


Overskudd på 1.209 mill. kroner i første halvår 2018

  • Resultat før skatt 1.345 millioner kroner (984 millioner)
  • Resultat 1.209 millioner kroner (776 millioner)
  • Avkastning på egenkapital 14,4 prosent (9,9 prosent)
  • Ren kjernekapitaldekning 15,0 prosent (14,9 prosent)
  • Vekst i utlån 7,6 prosent (8,5 prosent) og innskudd 6,3 prosent (12,7 prosent) siste 12 måneder
  • Vekst i utlån til privatmarkedet var på 10,6 prosent siste 12 måneder og privatmarkedslån utgjør 67 prosent (65 prosent) av totale utlån 
  • Vekst i utlån til næringsliv var på 2,0 prosent siste 12 måneder
  • Tap på utlån og garantier 127 millioner kroner (175 millioner), 0,17 prosent (0,25 prosent) av brutto utlån 
  • Resultat per egenkapitalbevis 5,75 kroner (3,66). Bokført verdi per egenkapitalbevis 80,21 kroner (75,40)

Kontaktpersoner

Kjell Fordal
Finansdirektør
Tlf. +47 905 41 672
Hans Tronstad
Kommunikasjonsdirektør
Tlf. +47 941 78 322