Investor


Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker:
MING

Se aksjekurs på oslobors.no

Finanskalender

7. februar:
Foreløpig årsregnskap 2017

22. mars:
Møte i Representantskapet

Se hele finanskalenderen

Rating

Moody's:
A1, outlook negative

Fitch:
A-, outlook stable

Se historisk rating


Årsregnskap 2017

  • Resultat før skatt 2.279 millioner kroner 
  • Resultat 1.828 millioner kroner 
  • Avkastning på egenkapitalen 11,5 prosent 
  • Ren kjernekapital 14,9 prosent 
  • Vekst i utlån 8,2 prosent og innskudd 13,9 prosent
  • Tap på utlån 341 millioner kroner
  • Resultat per egenkapitalbevis 8,71 kroner. Bokført verdi per egenkapitalbevis, 78,81 kroner, inklusive foreslått utbytte for 2017
  • Foreslått utbytte 4,40 kroner per egenkapitalbevis og avsetning til gaver på 322 millioner kroner

Kontaktpersoner

Kjell Fordal
Finansdirektør
Tlf. +47 905 41 672
Hans Tronstad
Kommunikasjonsdirektør
Tlf. +47 941 78 322