Investor

SpareBank 1 SMN er regionens største finanskonsern og ett av seks medlemmer i SpareBank 1 Alliansen.


Aksjeinformasjon

Ticker: MING

Aksjekurs på oslobors.no

Finanskalender

28. mars Møte i Representantskapet

29. mars Eks. utbytte

Se hele finanskalenderen

Rating

Moody's: A1, outlook negative
Fitch: A-, outlook stable

Historisk rating

Årsrapport

SpareBank 1 SMN skal være en digital bank med personlig og lokal signatur.

Årsrapport 2018


Bærekraft

SpareBank 1 SMN rapporterer årlig bankens prestasjoner innen samfunnsansvar og bærekraft.

Rammeverk for grønne obligasjoner


Årsregnskap 2018

  • Resultat før skatt 2.450 millioner kroner
  • Resultat 2.090 millioner kroner 
  • Avkastning på egenkapitalen 12,2 prosent 
  • Ren kjernekapital 14,6 prosent 
  • Vekst i utlån 7,8 prosent og innskudd 5,4 prosent
  • Tap på utlån 263 millioner kroner
  • Resultat per egenkapitalbevis 9,97 kroner. Bokført verdi per egenkapitalbevis, 83,87 kroner, inklusive foreslått utbytte for 2018
  • Foreslått utbytte 5,10 kroner per egenkapitalbevis og avsetning til gaver på 373 millioner kroner

Kontaktpersoner

Kjell Fordal
Finansdirektør
Tlf. +47 905 41 672
Hans Tronstad
Kommunikasjonsdirektør
Tlf. +47 941 78 322