Årsregnskap 2022

Resultat 2.785 millioner kroner 

  • Resultat før skatt og virksomhet holdt for salg 3.324 millioner kroner
  • Avkastning på egenkapital 12,3 prosent
  • Vekst i utlån 8,1 prosent og innskudd 9,6 prosent 
  • Netto resultat eierinteresser på 442 millioner kroner 
  • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) minus 61 millioner 
  • Netto inngang på tap på utlån og garantier med 7 millioner kroner
  • Resultat per egenkapitalbevis 12,82 kroner 
  • Foreslått utbytte på 6,50 kroner og 474 millioner kroner i samfunnsutbytte

Aksjeinformasjon

Ticker: MING

Aksjekurs på oslobors.no

 

 

 

Finanskalender

10. mai:
Kvartalsrapport Q1

10. august
Kvartalsrapport Q2

Se hele finanskalenderen her

Rating

Moody's: A1, outlook positive

Historisk rating

 

 

 

Årsrapport

SpareBank 1 SMN skal være en digital bank med personlig og lokal signatur.

Siste årsrapport

 

 Bærekraft i SpareBank 1 SMN

Sosialt ansvar og bærekraft er fokusområder for hele konsernet.

Vi rapporterer årlig på konsernets prestasjoner innen samfunnsansvar og bærekraft.


Kontaktpersoner

Trond Søraas
Finansdirektør
+47 922 36 803
Rolf Jarle Brøske
Konserndirektør Kommunikasjon og Merkevare
Tlf. + 47 911 12 475
Trond Barikmo
Investor Relations
Tlf. +47 934 30 399