Investor


Et raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker:
MING

Se aksjekurs på oslobors.no

Finanskalender

8. august:
2. kvartal

26. oktober:
3. kvartal

21. november:
Representantskapsmøte

Se finanskalender

Rating

Moody's:
A1, outlook negative

Fitch:
A-, outlook stable

Se historisk rating


Resultat 1. halvår 2017

  • Resultat før skatt 961 millioner kroner (930 millioner)
  • Resultat 759 millioner kroner (771 millioner)
  • Avkastning på egenkapitalen 9,9 prosent (10,9 prosent)
  • Vekst i utlån 8,5 prosent (6,5 prosent) og innskudd 12,7 prosent (1,3 prosent) siste 12 måneder
  • Tap på utlån 175 millioner kroner (287 millioner), 0,25 prosent (0,44 prosent) av brutto utlån
  • Ren kjernekapitaldekning 15,0 prosent (14,1 prosent)
  • Resultat per egenkapitalbevis 3,65 kroner (3,71 kroner)

Kontaktpersoner

Kjell Fordal
Finansdirektør
Tlf. +47 905 41 672
Hans Tronstad
Kommunikasjonsdirektør
Tlf. +47 941 78 322