Jobb og karriere

I et finanskonsern som SpareBank 1 SMN finnes det mange jobbmuligheter.


Bli en av oss!

Har du ambisjoner og et ønske om å bidra til utvikling og gode kundeopplevelser? Da er du og vi i SpareBank 1 SMN i samme situasjon. Uten ambisjoner og mål kommer verken du eller vi noen steder. Og vi kan bare nå våre mål gjennom dyktige medarbeidere.

SpareBank 1 SMN er en av landets eldste banker. Lokal forankring, nærhet til kundene og et betydelig samfunnsengasjement er viktige deler av bankens virksomhet. Les mer om banken.

SpareBank 1 SMN er en av seks eiere av SpareBank 1-alliansen. Denne alliansen er et bank- og produktsamarbeid som skal sikre den enkelte banks selvstendighet og regionale forankring gjennom sterk konkurranseevne, lønnsomhet og soliditet. Alliansen er en av de største tilbyderne av finansielle tjenester i Norge, og et fullverdig alternativ til tradisjonelle finanskonsern. Les mer om alliansen.


Hvem ser vi etter?

Vi er alltid på jakt etter mennesker med ambisjoner, som ønsker å lære og utvikle seg selv. SpareBank 1 SMN er opptatt av å støtte, bygge og utvikle samfunnet vi alle er en del av. Skal vi følge opp våre ambisjoner og nå våre mål, er vi avhengig av ansatte som bidrar med innsats, kompetanse og engasjement.

Vi søker personer som kan være gode representanter for banken, og som har en adferd som oppfattes som tillitsvekkende, ærlig og redelig - i henhold til de lover og regler som gjelder i samfunnet.Er du en person med ambisjoner, har ønske om å utvikle deg som person og faglig, kan du være den vi ønsker å ha med på laget.