Bli en av oss!

Har du ambisjoner og et ønske om å bidra til utvikling og gode kundeopplevelser? Da er du og vi i SpareBank 1 SMN i samme situasjon. Uten ambisjoner og mål kommer verken du eller vi noen steder. Og vi kan bare nå våre mål gjennom dyktige medarbeidere.

SpareBank 1 SMN er en av landets eldste banker. Lokal forankring, nærhet til kundene og et betydelig samfunnsengasjement er viktige deler av bankens virksomhet. Les mer om banken.

SpareBank 1 SMN er en av seks eiere av SpareBank 1-alliansen. Denne alliansen er et bank- og produktsamarbeid som skal sikre den enkelte banks selvstendighet og regionale forankring gjennom sterk konkurranseevne, lønnsomhet og soliditet. Alliansen er en av de største tilbyderne av finansielle tjenester i Norge, og et fullverdig alternativ til tradisjonelle finanskonsern. Les mer om alliansen.