Reiseforsikring for enkeltreise

Betaler du reisen med SpareBank 1 MasterCard* har du en reiseforsikring som dekker deg på en enkeltreise. Men det er noen ting som er kjekt å vite om enkeltreiseforsikringen.

Kredittkort pass og trillekoffert reise

*Gjelder reiser med minst 1 overnatting eller at reisen foregår med fly. Minimum 50 % av reisens transportkostnader må være belastet kortet for at reiseforsikringen skal være gyldig. Gjelder kun for reiser inntil 90 dager.
 


Hva er forskjellen på helårs- og enkeltreiseforsikring?

Den største forskjellen er at en helårs reiseforsikring dekker mye mer enn bare feriereisene dine. Helårs reiseforsikringen gjelder på alle fritidsreiser. Altså så fort du går ut døra, enten du skal på butikken, besøke familie eller på dagsutflukt med bilen. Her er noen av fordelene med helårs reiseforsikring:

  • Ingen krav til overnatting eller at reisen foregår med fly.
  • Ingen krav til at transportkostnader betales med kredittkort. 
  • Ingen egenandel.
  • Større erstatninger på de fleste dekningene.
  • Mulighet til å utvide enkeltreisens varighet.

Sammenligning av helårs- og enkeltreiseforsikring

  Helårs reiseforsikring Reiseforsikring i Mastercard
Når gjelder forsikringen? Ferie-, fritids- og yrkesreiser hele døgnet fra man forlater hjemmet. Ferie-, fritids- og yrkesreiser med minst 1 overnatting eller at reisen foregår med fly.
Minimum 50 % av reisens transportkostnader må være belastet kortet for at forsikringen skal være gyldig.
Hvem gjelder forsikringen for? • Forsikringstager.
• Familie – hvis avtalt (barn under 21 år).
• Kortinnehaver.
• Faste husstandsmedlemmer (barn under 21 år), eller inntil tre medreisende.
Hvor lenge kan én reise vare? Inntil 70 dager.
Kan utvides til 90, 120 eller 180 dager eller ønsket antall uker.
Inntil 90 dager.

Dekninger
   
Sykdom/ulykke** Ubegrenset erstatningssum. Ubegrenset erstatningssum.
Avbestilling** Ubegrenset erstatningssum. Inntil kr 15.000 per person.
Inntil kr 50.000 hvis flere reiser sammen.
Hjemreise** Ubegrenset erstatningssum. Ubegrenset erstatningssum.
Evakuering (krig, uro og naturkatastrofer) Ubegrenset erstatningssum. Inntil kr 35.000 per person.
Inntil kr 100.000 per skadetilfelle.
Forsinket fremmøte/innhenting Ubegrenset erstatningssum. Inntil kr 10.000 per person. Hvis flere sikrede reiser sammen erstattes inntil kr 25.000 per skadetilfelle.
Forsinket avgang/innhenting Inntil ​kr 6.000 per person. Inntil kr 1.500 per person. Hvis flere sikrede reiser sammen erstattes inntil kr 4.000 per skadetilfelle.
Forsinket bagasje ved utreise
(minimum 4 timers forsinkelse)
Inntil kr 5.000 per person Inntil kr 3.000 per person
Innhenting av fastlagt reiserute
(som følge av sykdom)
Inntil kr 150.000 (per skadetilfelle). Inntil kr 20.000 per skadetilfelle.
Avbrutt reise** ​Ubegrenset inntil reisens pris (Inntil kr 2.000 per person/døgn). Inntil kr 25.000 (inntil kr 1.000 per døgn, per person).
Engangsutbetaling ved ulykke/død
Alder 0-20/20-70/70-75*
Kr 700.000/500.000/100.000 Kr 400.000/400.000/100.000
Bagasje/reisegods ​Ubegrenset samlet sum***. Inntil kr 15.000 per skadetilfelle/kr 30.000 hvis flere reiser sammen.
Verdigjenstander Inntil kr 40.000 samlet per skadetilfelle. Inntil kr 15.000 samlet per skadetilfelle/kr 20.000 hvis flere reiser sammen.
Øvrige gjenstander Inntil kr 40.000 per enkeltgjenstand. Inntil kr 10.000 samlet per skadetilfelle.
Egenandel leiebil

Ubegrenset (iht. kontrakt).
 

Dette dekkes ikke:

• Egenandel ved skade på helårsleid bil, leasingbil eller bil via bilpool.
• Skader som oppstår på leiebilens tilleggsutstyr alene.

Egenandel (iht. kontrakt) som følge av skade på leiebil med inntil kr 12.000 per skadetilfelle.
 

Dette dekkes ikke:

• Egenandel ved skade på helårsleid bil, leasingbil eller bil via bilpool.
• Skader som oppstår på leiebilens tilleggsutstyr alene.

     
Egenandel Ingen. • Reisegods kr 500.
• Behandlingsutgifter ved ulykke kr 500.

*Denne dekningen opphører etter fylte 75 år
**Denne dekningen opphører etter fylte 80 år for reiseforsikring i Mastercard.
***Reisegods: Se egne summer for verdi- og enkeltgjenstander i vilkår.