SpareBank 1 Markets

SpareBank 1 Markets er bankens verdipapirforetak.


Hvem er vi?

SpareBank 1 Markets er et av de ledende bankdrevne kapitalmarkedsmiljøene i Norge og tilbyr høyt kvalifiserte tjenester innen analyse, finansiell rådgivning, kapitalinnhenting og megling av aksjer, fremmedkapital og renteprodukter.

Les mer på www.sb1markets.no


Rapporter

Vi lager daglige og månedlige markedsrapporter om valuta og renter.

Les markedsrapporter

 

Kurser

Hos oss finner du til enhver tid oppdaterte kurser på aksjer, valuta og renter.

Se aksjekurser, valutakurser og renter


Ta kontakt med oss!

SpareBank 1 Markets er et kapitalmarkedsmiljø med høyt kvalifiserte medarbeidere, et topprangert analyseteam, sterk plasseringskraft og balanse- og risikokapasitet gjennom våre eierbanker.