SpareBank 1 Markets

SpareBank 1 Markets er bankens verdipapirforetak.


Hvem er vi?

SpareBank 1 Markets er et av de ledende bankdrevne kapitalmarkedsmiljøene i Norge og tilbyr høyt kvalifiserte tjenester innen analyse, finansiell rådgivning, kapitalinnhenting og megling av aksjer, fremmedkapital og renteprodukter.

Les mer på www.sb1markets.no

Rapporter

Vi lager daglige og månedlige markedsrapporter om valuta og renter.

Les våre markedsrapporter


Ta kontakt med oss!

SpareBank 1 Markets er et kapitalmarkedsmiljø med høyt kvalifiserte medarbeidere, et topprangert analyseteam, sterk plasseringskraft og balanse- og risikokapasitet gjennom våre eierbanker.