Rammeverk for grønne obligasjoner

I tråd med bankens strategi for samfunnsansvar, har SpareBank 1 SMN utarbeidet et rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner (Green Bond Framework). Rammeverket er utarbeidet i tråd med ICMA Green Bond Principles. Rammeverket støtter opp om FNs bærekraftmål, og alle kvalifiserte utlån i porteføljen kan relateres til en eller flere av følgende bærekraftmål:

7. Ren energi for alle

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

11. Bærekraftige byer og samfunn

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

13. Stoppe klimaendringene

14. Liv under vann

15. Livet på land

Kvalifiserte utlån er delt i flere kategorier:

  • Grønne boliger og næringsbygg
  • Miljøvennlige og sirkulær økonomiske tilpassede produkter, produksjonsteknologier og -prosesser med utvalgte bærekraftssertifiseringer
  • Elektriske kjøretøy
  • Fornybar energi
  • Bærekraftig landbruk/skogbruk

SpareBank 1 SMN har utnevnt Multiconsult som rådgiver for å identifisere de mest energieffektive bolig- og næringseiendommene, elektriske kjøretøy og fornybar energi. Sustainalytics har gjort en uavhengig vurdering av rammeverket.

Dokumenter

Rammeverk for grønne obligasjoner

Sustainalytics «second party opinion»

Multiconsult rapport

Allokeringsrapport 2022 (eng)

Impact report

Investor presentation

EU Taxonomy alignment (unaccredited)