Finanskalender

 • Kvartalsrapport - Q4

  for rekneskapsåret 2015

  Måndag. 15. februar

  Forstandarskapsmøte

  Måndag 29. februar

  Kapitalmarknadsdag

  Torsdag 10. mars

  Kvartalsrapport - Q1

  for rekneskapsåret 2016

  Fredag 13. mai

  Kvartalsrapport - Q2

  for rekneskapsåret 2016

  Måndag 15. august

  Kvartalsrapport - Q3

  for rekneskapsåret 2016

  Fredag 11. november

  Denne informasjonen offentleggjerast i samsvar til krava i «Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper pkt. 4.5.»

Sjå også