Finanskalender

 • Kvartalsrapport – 4. kvartal 2022               

  10. februar 2023

  Årsrekneskap 2022                       

  23. mars 2023

 • Kvartalsrapport - 4. kvartal 2021

  11. februar 2022

  Årsrekneskap 2021

  25. mars 2022

  Kvartalsrapport - 1. kvartal 2022

  11. mai 2022

  Kvartalsrapport - 2. kvartal 2022

  12. august 2022

  Kvartalsrapport - 3. kvartal 2022

  3. november 2022

 • Kvartalsrapport – Q4 2020

  11. februar 2021

  Årsrapport 2020

  25. mars 2021

  Kvartalsrapport – 1. kvartal 2021

  12. mai 2021

  Kvartalsrapport – 2. kvartal 2021

  12. august 2021

  Kvartalsrapport – 3. kvartal 2021

  4. november 2021

 • Kvartalsrapport – Q4 2019

  12. februar 2020

  Årsrapport 2019

  3. mars 2020

  Ordinær generalforsamling

  23. mars 2020

  Kvartalsrapport – 1. kvartal 2020

  14. mai 2020

  Kvartalsrapport – 2. kvartal 2020

  13. august 2020

  Kvartalsrapport – 3. kvartal 2020

  2. november 2020

 • Kvartalsrapport Q4 2018

  4. februar 2019

  Årsrapport 2018

  20. mars 2019

  Kvartalsrapport Q1 2019

  3. mai 2019

  Kvartalsrapport Q2 2019

  13. august 2019

  Kvartalsrapport Q3 2019

  11. november 2019

 • Kvartalsrapport og rekneskap for 2017

  Torsdag 15. februar

  Kapitalmarknadsdag

  Fredag 16. februar

  Generalforsamling 

  Onsdag 7. mars

  Kvartalsrapport Q1 2018

  Tysdag 15. mai

  Kvartalsrapport Q2 2018

  Tysdag 14. august

  Kvartalsrapport Q3 2018

  Tysdag 13. november

  Denne informasjonen offentleggjerast i samsvar til krava i «Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper pkt. 4.5.»

 • Kvartalsrapport - Q4

  for rekneskapsåret 2015

  Måndag. 15. februar

  Forstandarskapsmøte

  Måndag 29. februar

  Kapitalmarknadsdag

  Torsdag 10. mars

  Kvartalsrapport - Q1

  for rekneskapsåret 2016

  Fredag 13. mai

  Kvartalsrapport - Q2

  for rekneskapsåret 2016

  Måndag 15. august

  Kvartalsrapport - Q3

  for rekneskapsåret 2016

  Fredag 11. november

  Denne informasjonen offentleggjerast i samsvar til krava i «Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper pkt. 4.5.»

Sjå også