Finanskalender

 • Kvartalsrapport Q4 2018

  4. februar 2019

  Årsrapport 2018

  20. mars 2019

  Kvartalsrapport Q1 2019

  3. mai 2019

  Kvartalsrapport Q2 2019

  13. august 2019

  Kvartalsrapport Q3 2019

  30. oktober 2019

 • Kvartalsrapport og rekneskap for 2017

  Torsdag 15. februar

  Kapitalmarknadsdag

  Fredag 16. februar

  Generalforsamling 

  Onsdag 7. mars

  Kvartalsrapport Q1 2018

  Tysdag 15. mai

  Kvartalsrapport Q2 2018

  Tysdag 14. august

  Kvartalsrapport Q3 2018

  Tysdag 13. november

  Denne informasjonen offentleggjerast i samsvar til krava i «Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper pkt. 4.5.»

 • Kvartalsrapport - Q4

  for rekneskapsåret 2015

  Måndag. 15. februar

  Forstandarskapsmøte

  Måndag 29. februar

  Kapitalmarknadsdag

  Torsdag 10. mars

  Kvartalsrapport - Q1

  for rekneskapsåret 2016

  Fredag 13. mai

  Kvartalsrapport - Q2

  for rekneskapsåret 2016

  Måndag 15. august

  Kvartalsrapport - Q3

  for rekneskapsåret 2016

  Fredag 11. november

  Denne informasjonen offentleggjerast i samsvar til krava i «Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper pkt. 4.5.»

Sjå også