Ledige stillingar

Her finn du våre ledige stillingar.


Vi har for tida to ledige stillingar

Ledig stilling

Personal- og organisasjonsutviklar

Banken er i endring og digitaliseringa er på full fart innover oss. For å bidratil dette arbeidet, spissar vi personalområdet vårt og søkjer etter ein personal- og organisasjonsutviklar.

Søknadsfrist 9. august 2021

Ledig stilling

Kommunikasjonsansvarleg

Som kommunikasjonsansvarleg vil du vere ei viktig drivkraft for å oppretthalde og vidareutvikle banken sin posisjon som ein sjølvstendig og solid lokalbank i ei ny og digital tid. 

Søknadsfrist 20. august 2021