Leiargruppa

Leiargruppa er administrerande direktørs kollegium for overordna leiing av SpareBank 1 Søre Sunnmøre.


Stig Brautaset (1959)

Administrerande direktør

Utdanna Siviløkonom frå Bedriftsøkonomisk Institutt, samt 1. avd juridicum frå
Universitetet i Oslo. 

Begynte som adm.dir i SpareBank 1 Søre Sunnmøre i 2016.

Har i perioda 1987-2016 innehatt ulike leiarstillingar i DnB, Sparebanken Møre og Danske Bank. Kom frå stillinga som Direktør for Danske Finans i Danske Bank. 


Hallvard Bjørneset (1953)

Banksjef personmarknad

Utdanna innan økonomi og leiing frå Bankakademiet/BI.

Begynte i SpareBank 1 Søre Sunnmøre i 2000. Har hatt fleire leiande stillingar i banken. Var konstituert Adm. direktør i 2015/2016. Tok til som Banksjef personmarknad i 2013.

Har mange års erfaring frå bank- og finanssektoren.


Vidar Egset (1963)

Banksjef HR

Utdanna Økonom frå BI. 

Begynte i SpareBank 1 Søre Sunnmøre i 1985. Tok til i stillinga som Banksjef Administrasjon/Forretningsstøtte i 2007 og er i dag Banksjef HR.

Har tidlegare 3 års erfaring frå Sparebanken Oslo Akershus.


Rolf Driveklepp (1970)

Banksjef Forretningsstøtte og Forretningsutvikling

Utdanna høgskulekandidat i Informasjonsteknologi og Bedriftsøkonom BI.

Begynte i SpareBank 1 Søre Sunnmøre i kunderetta arbeid i 1993, har hatt ansvaret for teknologiområdet sidan 1997. 


Per Olav Opsal (1956)

Banksjef Økonomi og finans

Utdanna Siviløkonom

Begynte i SpareBank 1 Søre Sunnmøre i 2011 som Banksjef Økonomi og finans.

Har tidlegare 20 års erfaring som økonomisjef i Ekornes ASA og Rolls-Royce Propulsion. 2 år leiar Shared Services i Rolls Royce og 2 år leiar i Shared Accounting i Br. Sunde AS.


Sigrun Heltne Vartdal (1972)

Banksjef bedriftsmarknad

Bachelor i Økonomi frå Handelshøyskolen BI

Begynte i SpareBank 1 Søre Sunnmøre i 2000 som bedriftsrådgjevar. Tok til som Banksjef bedriftsmarknad i 2013.

Har tidlegare erfaring som rekneskapsansvarleg i ØR-rekneskap og Pan Fish ASA.


Thomas Lundberg (1972)

Banksjef Kreditt og Juridisk

Utdanna jurist ved Universitet i Bergen og Hamline University

Begynte i SpareBank 1 Søre Sunnmøre som banksjef bedriftsmarknad i 2006. Tok til som Banksjef Kreditt og Juridisk i 2011.

Har tidlegare erfaring som banksjef i Nordea, som dommarfullmektig i Søre Sunnmøre Tingrett, Advokatpraksis og lektor på høgskulen.


May I. Odden (1966)

Riskmanager og Controller

Utdanna registrert revisor.

Begynte i SpareBank 1 Søre Sunnmøre som controller i 2007. Ansvarleg for risk/compliance frå 2016.

Har tidlegare 15 års erfaring frå revisjonsbransjen. 


Sjå også