Leiargruppa

Leiargruppa er administrerande direktørs kollegium for overordna leiing av SpareBank 1 Søre Sunnmøre.


Stig Brautaset (1959)

Administrerande direktør

Utdanna Siviløkonom frå Bedriftsøkonomisk Institutt, samt 1. avd juridicum frå
Universitetet i Oslo. 

Begynte som adm.dir i SpareBank 1 Søre Sunnmøre i 2016.

Har i perioda 1987-2016 innehatt ulike leiarstillingar i DnB, Sparebanken Møre og Danske Bank. Kom frå stillinga som Direktør for Danske Finans i Danske Bank. 


Andre Skotheim (1973)

Banksjef personmarknad

Utdanna innan økonomi og leiing frå Høgskulen i Agder.

Starta i banken 1. mars 2017 som leiar for Sal og marknad. Tok til som Banksjef personmarknad i 2018. Andre har mange års erfaring frå Sparebanken Møre og Danske Bank. Kom frå stillinga som banksjef personkunder i Danske Bank.


Kari Melle (1975)

Banksjef Marknad og kundereise

Utdanna siviløkonom frå NHH med fordjupning i strategi, organisasjon og leiiing.

Begynte i SpareBank 1 Søre Sunnmøre i 2020 som avdelingsbanksjef i Ørsta. Tok til som Banksjef Marknad og kundereise i 2021.

Tidlegare erfaring frå Accenture, Sparebanken Møre og sist som avdelingsdirektør i Helfo.


Olaf Eskeland (1983)

Banksjef Økonomi og finans

Utdanna siviløkonom med fordjuping i finans. Tok til i SpareBank 1 Søre Sunnmøre i 2018.

Erfaring frå Handelsbanken, Rolls-Royce Marine og sist som Finans Manager hos Frontline Management AS.


Sigrun Heltne Vartdal (1972)

Banksjef bedriftsmarknad

Bachelor i Økonomi frå Handelshøyskolen BI

Begynte i SpareBank 1 Søre Sunnmøre i 2000 som bedriftsrådgjevar. Tok til som Banksjef bedriftsmarknad i 2013.

Har tidlegare erfaring som rekneskapsansvarleg i ØR-rekneskap og Pan Fish ASA.


Sjå også