Leiargruppa

Leiargruppa er administrerande direktørs kollegium for overordna leiing av SpareBank 1 Søre Sunnmøre.


Stig Brautaset (1959)

Administrerande direktør

Utdanna Siviløkonom frå Bedriftsøkonomisk Institutt, samt 1. avd juridicum frå
Universitetet i Oslo. 

Begynte som adm.dir i SpareBank 1 Søre Sunnmøre i 2016.

Har i perioda 1987-2016 innehatt ulike leiarstillingar i DnB, Sparebanken Møre og Danske Bank. Kom frå stillinga som Direktør for Danske Finans i Danske Bank. 


Andre Skotheim (1973)

Banksjef personmarknad

Utdanna innan økonomi og leiing frå Høgskulen i Agder.

Starta i banken 1. mars 2017 som leiar for Sal og marknad. Konstituert som banksjef for personmarknad frå 1. juni 2018. Andre har mange års erfaring frå Sparebanken Møre og Danske Bank. Kom frå stillinga som banksjef personkunder i Danske Bank


Sigrun Heltne Vartdal (1972)

Banksjef bedriftsmarknad

Bachelor i Økonomi frå Handelshøyskolen BI

Begynte i SpareBank 1 Søre Sunnmøre i 2000 som bedriftsrådgjevar. Tok til som Banksjef bedriftsmarknad i 2013.

Har tidlegare erfaring som rekneskapsansvarleg i ØR-rekneskap og Pan Fish ASA.


Olaf Eskeland (1983)

Banksjef Økonomi og finans

Utdanna siviløkonom med fordjuping i finans. Tok til i SpareBank 1 Søre Sunnmøre i 2018.

Erfaring frå Handelsbanken, Rolls-Royce Marine og sist som Finans Manager hos Frontline Management AS.


Rolf Driveklepp (1970)

Banksjef Forretningsdrift- og utvikling

Utdanna høgskulekandidat i Informasjonsteknologi og Bedriftsøkonom BI.

Begynte i SpareBank 1 Søre Sunnmøre i kunderetta arbeid i 1993, har hatt ansvaret for teknologiområdet sidan 1997. 


Sjå også