Selskapsinformasjon

Navn på selskapet SpareBank 1 Søre Sunnmøre
Besøksadresse SpareBank 1 Søre Sunnmøre
Gymnasvegen 2
6102 Volda
Postadresse SpareBank 1 Søre Sunnmøre
Gymnasvegen 2
6102 Volda
Fakturaadresse

SpareBank 1 Søre Sunnmøre
v/Felles fakturasentral
Postboks 86
3571 ÅL

fakturamottak@sparebanken.no

E-postadresse kontakt@sparebanken.no
Telefonnummer 70 07 00 00 (fra utlandet: +47 70 07 00 00)
Telefaksnummer (+47) 70 07 00 01
Foretaksadresse Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer NO 937 899 785
LEI number (Legal Entity Identifier) 5967007lieexzX7yu049
GIIN number (Global Identification Number) LT413E.99999.SL.578
Tillatelse SpareBank 1 Søre Sunnmøre har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90