Selskapsinformasjon

Navn på selskapet SpareBank 1 SMN
Besøksadresse SpareBank 1 SMN
Søndre gate 4
7011 Trondheim
Postadresse SpareBank 1 SMN
Postboks 4796 Torgarden
7467 Trondheim
Fakturaadresse EHF-faktura: 937 901 003

SpareBank 1 SMN v/Fakturamottak
Postboks 4796 Torgarden
7467 Trondheim

smn.faktura@smn.no
E-postadresse kontakt@sparebanken.no
Telefonnummer 70 07 00 00 (fra utlandet: +47 70 07 00 00)
Telefaksnummer (+47) 70 07 00 01
Foretaksadresse Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer NO 937901003
Tillatelse SpareBank 1 SMN har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90