Logo og bilete

Her kan du laste ned banken sin logo i fargar og svart/kvitt, enten i lavoppløysleg format for web eller høgoppløysleg format for trykk.


Pressebilete

Du finn pressebilete på biletetenesta Flickr.

Logo

Nedanfor finn du banken sin logo i farger og svart/kvitt.


Våre fargar


Har du spørsmål om logo eller bilete? Ta kontakt med

Robert Bratteberg
Digital marknadsførar
98287833