Logo og bilete

Her kan du laste ned banken sin logo i fargar og svart/kvitt, enten i lavoppløysleg format for web eller høgoppløysleg format for trykk.


Pressebilete

Du finn pressebilete på biletetenesta Flickr.


Logo

Nedanfor finn du banken sin logo i farger og svart/kvitt, både i lavoppløyseleg format for web og høyoppløyseleg format for trykk.


Lavoppløyseleg (web)

Last ned i PNG-formatLavoppløysleg (web)

Svart logo (PNG)

Kvit logo (PNG)

Høyoppløyseleg (trykk)

Svart logo (CMYK)

Kvit logo (CMYK)