SpareBank 1 Forsikring

Pensjon fra første dag og første krone

1. januar 2022 ble pensjonslovene i privat sektor endret slik at alle ansatte får rett til pensjonsopptjening for lønn fra første dag og første krone.

Overgangsreglene gir bedriftene frist til 30. juni 2022 for å tilpasse pensjonsavtalen til de nye kravene. Selv om loven gjelder fra 1. januar 2022, vil endringer som gjøres innen fristen ikke ha tilbakevirkende kraft.

Les mer om endringene her.Takk for gode tilbakemeldinger!

Vi er stolte og takknemlige for igjen å ha blitt kåret til selskapet med de mest fornøyde tjenestepensjonskundene i Norge. Takk for tilliten dere gir oss!

Bedriftspensjonsbarometeret er Norges største og ledende kundeundersøkelse på markedet for tjenestepensjon. Aalund er eneste leverandør av årlig kundetilfredshetsundersøkelse innen tjenestepensjon i Norge, som ikke er bestilt av en av leverandørene. 

Les mer om undersøkelsen her.


Automatisk oppdatering med a-meldingen

Fremover vil informasjon fra a-meldingen bli delt med pensjonsselskapene. Dette gir flere fordeler for våre bedriftskunder: 

  • Mindre rapportering
  • Bedre oversikt og enkel kommunikasjon
  • Sikrer arbeidstakere korrekt pensjon

Kontakt oss i SpareBank 1 Forsikring

Telefon

21 02 50 50

Linkedin

Følg oss