Video placeholder image

Grønt rammeverk

SpareBank 1 Sørøst-Norge har publisert et grønt rammeverk, som grunnlag for utstedelse av nye grønne obligasjonslån.

FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig framtid. Målene skal nås innen 2030. For å få til dette må alle land og næringsaktører bidra. Vi har identifisert fem mål som er spesielt relevante for vår virksomhet. Dette er 8, 9, 11, 13 og 16.

Disse målene representerer områder der banken kan være med og gjøre en forskjell, både ved å forsterke vår positive påvirkning samt redusere vår negative på mennesker, miljø og samfunn. Bærekraftsmålene er integrert i vårt daglige arbeid.

Hvilket bærekraftsmål bryr du deg mest om?

I banken har vi identifisert fem bærekraftsmål som er spesielt relevante for vår virksomhet. Vet du hvilket bærekraftsmål som tar vare på det du bryr deg om? På verdensviktigstemål.no kan du teste deg selv og finne ditt bærekraftsmål.

Sterkere fokus på bærekraft i våre utlån

I 2019 signerte banken FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet. Der forpliktet vi oss til å tilpasse vår virksomhet til målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.


Har du innspill eller spørsmål til vårt bærekraftsarbeid?

Jørund Buen
Leder bærekraft
+47 932 83 350