Arbeidsmaskinforsikring

Med arbeidsmaskinforsikring får du dekket gravemaskiner, traktorer, dumpere, kraner og andre anleggsmaskiner eller landbruksmaskiner som bedriften har. 

en stor gul hjullaster står parkert på en anleggsplass og er forsikret med arbeidsmaskinforsikring
Kasko og tilleggsforsikring dekker maskinskade på inntil 15 år gammel maskin.
Kasko med tilleggsforsikring dekker avbrudd i inntil 45 dager.
Dekker psykologisk førstehjelp inntil 10 timer.
gravemaskin med arbeidsmaskinforsikring står parkert

Hva dekker arbeidsmaskinforsikring?

Ansvarsforsikringen er lovpålagt, men du kan oppgradere til delkasko eller kasko. I tillegg kan du tilpasse forsikringen med tilleggsdekninger etter bedriftens eller gårdens behov.

Dekninger Kasko Delkasko Ansvar
Ansvar og rettshjelp
Fører- og passasjerulykke
Psykologisk førstehjelp (10 timer)
Begrenset identifikasjon
Nyanskaffede maskiner (inntil 6 mnd. etter at de er skaffet)
Brann  
Tyveri og hærverk (ifbm. tyveri) ​​
Bruddskade glass ​​
Veihjelp (driftsstopp som skjer på vei/sted som er normalt kjørbar) ​​  
Fastmontert tilleggsutstyr (inntil 30.000 kr) ​​  
Originale ekstra dekk/felger  
Ting som er oppbevart i arbeidsmaskinen (inntil 10.000 kr)  
Lagringsforsikring
(ved midlertidig avregistrering)
 
Skade på egen arbeidsmaskin    

Tilleggsdekninger
     
Godsansvarsforsikring  
Ansvar for gods i kran  
Avbrudd (inntil 45 dager)  
Maskinskade (inntil 15 år gammel)    

Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du arbeidsmaskinforsikring hos oss fra før, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift/landbruk.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 

Arbeidsmaskiner som kan forsikres

Du kan forsikre de fleste typer anleggsmaskiner, landbruksmaskiner, jordbruksmaskiner, skogbruksmaskiner og entreprenørmaskiner. Vi forsikrer blant annet:

 • Jordbruktraktor
 • Skogarbeidsmaskin
 • Lastetraktor
 • Hogstmaskin
 • Hjullaster
 • Gravemaskin
 • Dumper
 • Skurtresker
 • ATV
 • Såmaskin
 • Slepemaskin
 • Mobilkran
 • Teleskoptruck
 • Minigraver
 • Løypemaskin
 • Truck
 • Mobilt knuseverk
 • Kompressor
 • Snøscooter

Selvgående landbruskmaskiner og roboter

Flere og flere gårdsbruk tar i bruk selvgående landbruksmaskiner og roboter. Altså, maskiner som ved hjelp av avansert sensorteknologi automatiserer oppgaver som planting, gjødsling, såing og høsting. Eller roboter som tar seg av overvåkning, styring og bearbeiding.

Kontakt oss så hjelper vi deg å forsikre maskinene dine mot hendeler som skader, tyveri og driftsavbrudd.

traktor.svg

Er landbruksmaskinene dine klare for vinteren?

Når vinteren nærmer seg er det viktig med vedlikehold og klargjøring av arbeidsmaskinene, så de blir klare for den kalde tiden som kommer. Det øker både levetiden til maskinen og minker sjansen for reparasjon på ugunstige tidspunkt. Her er en enkel og generell sjekkliste.

Rengjøring

 • Åpne og tøm luker for kornrester for å hindre tilhold for skadedyr. 
 • Bruk trykkluft eller en børste for å fjerne jord og annet løst materiale fra utilgjengelige områder, som hjørner og kroker i maskinen. 
 • Tøm og rengjør eventuelle oppsamlingsskuffer, beholdere eller kammere.
 • Inspiser skjær og kniver grundig for eventuelle rester som kan ha blitt fanget. Områder under og rundt ruller og valser er spesielt utsatt for å samle opp rester. Fjern eventuelt gjenværende rester.

Smøring og konservering

 • Gjør en grundig inspeksjon av lagrene og fôringene. Bruk fettpresse for å fjerne eventuelt vann og smøre delene.
 • Konserver utsatte deler som plog, såmaskin og andre redskaper for å forlenge levetiden.
 • Vurder å bruke en oljesprøyte for kompressoren, og bruk en blanding av diesel og sagkjedeolje for å vedlikeholde veltefjøler og harvetinder.
 • Påfør rustbeskyttende midler på utsatte deler av maskinen. Dette inkluderer områder som er utsatt for fuktighet, som for eksempel bolter, skruer og metallflater.

Frostvæske

 • Sjekk hvilken type frostvæske som er anbefalt for maskinen din. Nyere maskiner har gjerne spesifikke krav.
 • Sørg for at frostvæsken er riktig blandet i forholdet som anbefales av produsenten. Dette vil sikre at den tåler de forventede kuldegradene.
 • Bytt ut frostvæsken jevnlig for å opprettholde en god smøring og korrosjonsbeskyttelse.
 • Se etter tegn på lekkasjer i maskinen, og reparer eventuelle funn.
 • Hvis nødvendig, etterfyll frostvæske i systemet.

Motorvarmer

 • Bruk et multimeter til å måle motstanden til motorvarmerelementet. Sørg for at verdien ligger innenfor riktig område.
 • Test ledningen mellom elementet og stikkontakten for å sikre at det er god forbindelse. 
 • Sjekk sikringer for eventuelle feil.

Glødeplugger og kaldstart

 • Mål motstanden på glødepluggene med et multimeter for å sikre at de fungerer som de skal.
 • Ved behov, demonter glødepluggene og sjekk visuelt for eventuelle problemer. Vær forsiktig for å unngå skade.
 • Bytt ut slitte eller defekte glødeplugger om nødvendig.
 • Hvis arbeidsmaskinen er utstyrt med et termostartsystem, test systemet for å sikre at det fungerer som det skal for en jevn start.
 • Forsikre deg om at det er tilstrekkelig med drivstoff i systemet ved kaldstart. Et tomt drivstoffsystem kan føre til problemer med oppstart.
 • Et sterkt og pålitelig batteri er viktig ved kaldstart. Sjekk at batteriet lader tilstrekkelig og at det avgir riktig ampere.

Andre viktige kontroller

 • Koble fra minuspolen på batteriet for å redusere risikoen for brann på maskiner i vinteropplag.
 • Sjekk og rengjør hyttefilteret i traktoren. Erstatt det hvis det er nødvendig, spesielt etter sprøyting.
 • Bytt dieselfilter hvis det er nødvendig. 
 • Gå grundig over batteriledninger og kontakter for å sikre god elektrisk kontakt. Rengjør med sandpapir og bruk gjerne kobberfett for å forbedre kontaktflatene.
 • Inspiser hydraulikkslanger og ventiler for tegn på lekkasjer. Sjekk hydraulikkoljenivået og fyll på ved behov.
 • Rengjør eller bytt ut luftfiltre for å sikre at motoren får tilstrekkelig luft. Inspiser inntakssystemet for eventuelle blokkeringer.

Forsikre flere arbeidsmaskiner?

Ønsker du å forsikre flere enn 20 arbeidsmaskiner kan vi tilby en egen flåteavtale.

Kontakt oss for flåteavtale

Prøveskiltforsikring

Vi tilbyr forsikring for årsprøvekjennemerke til forhandlere som driver med demonstrasjonskjøring og trenger prøveskilt for uregistrerte kjøretøy som må ha ansvarsforsikring etter loven. Du kan velge mellom ansvar og kasko.


melde skade traktor ikon

Har du hatt skade eller uhell med arbeidsmaskinen?

Hva lurer andre på?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }