Våre forpliktelser

FNs 17 bærekraftsmål ligger til grunn for konsernets bærekraftsprinsipper. Vi stiller oss bak FNs 10 Global Compact-prinsipper for bærekraft.

I 2018 var SpareBank 1 SR-Bank også aktive i opprettelsen av Global Compact Network Norway, som er til for å styrke samfunnets og bedrifters arbeid innen bærekraft. Bærekraft er løftet som et strategisk satsingsområde for konsernet. Det innebærer at bærekraft skal være en integrert del av vår virksomhet. 

Vår strategi for bærekraft og klima skal tydeliggjøre og være retningsgivende for vårt videre arbeid med dette, i tillegg til å støtte ansatte og ledere i deres beslutninger.

SpareBank 1 SR-Bank skal støtte opp om bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping. Vi vil fortsette å støtte FNs prinsipper for bærekraft og gjøre disse til en del av vår strategi, vår kultur og vårt daglige arbeid.

De ti prinsippene til FN Global Compact innen menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, klima og miljø og arbeid mot korrupsjon og hvitvasking, vil ha en nøkkelrolle i vår innsats på dette området. 

Dette skal sikre at det vi gjør er bærekraftig lokalt og globalt.

Les også: Fortsatt støtte til Global Compact