Året 2017


SR-Bank-aksjen

Årets start, 2. januar 2017: 

61.25 NOK

Financial graphs

Januar

SpareBank 1 SR-Bank, som landets første bank, tar i bruk
robotteknologi som en del av tjenestetilbudet ut mot kunden. Chatroboten Banki svarer på kundeservicespørsmål på sr-bank.no.


Februar

Regjeringen beslutter å legge Fornybarfondet til Stavanger. 20 milliarder kroner skal forvaltes i Stavanger-regionen. Sparebank 1 SR-Bank har bidratt med ressurser i arbeidet for å få fondet til landsdelen.

mCASH går sammen med Vipps. Nyheten slippes om at over 100 banker går sammen om å bygge én norsk aktør på mobilbetaling gjennom et enda sterkere Vipps. Sparebank 1-alliansen vil bli nest største eier i det nye selskapet.


Mars

SpareBank 1 SR-Bank, Lyse og Smedvig går sammen om å forsøke å få etablert et nasjonalt såkornfond i Stavanger-regionen. Hensikten er å bidra til å styrke innsatsen inn mot gründerskap og innovasjon på Sør- og Vestlandet og for landet som helhet. 


April

SpareBank 1 SR-Bank går inn som eier i fintech selskapet Monner. Monner skal bli Norges første digitale plattform for låneformidling mellom enkeltpersoner og små- og mellomstore bedrifter. 


Mai

SpareBank 1 SR-Bank utvider sin gründersatsing, og beslutter å etablere to nye gründerhubber i Bergen og Kristiansand. Den første ble opprettet i Stavanger i 2015. 

 


Juni

SpareBank 1 SR-Bank etablerer et samarbeid med NTNU i Trondheim. En studietilbud tilpasset bankansatte blir utviklet for å øke den teknologiske kompetansen i konsernet. IT-studiet starter opp med første kull til høsten. 


lyspare

Juli

Gjennom sommeren har fem ambisiøse teknologistudenter summer-internship i avdelingen Forretningsstøtte og Utvikling. Studentene gjennomfører et «Lean Start Up»-prosjekt der de utarbeider en prototype for et nytt forretningskonsept innen hverdagsøkonomi. 


August

SpareBank 1 SR-Bank beslutter å styrke satsingen i Oslo-markedet, og et nytt kontor vil være operativt våren 2018. Hensikten er å være tettere på flere av de større eksisterende bedriftskundene, i og rundt hovedstaden, samt skaffe nye bedrifts- og privatkunder.


konjunkturbarometeret

September

Statsminister Erna Solberg og et nasjonalt pressekorps er til stede når SpareBank 1 SR-Bank legger frem Konjunkturbarometeret for september. Nå peker pilene oppover med optimisme i hele landsdelen. Ulikhetene mellom Rogaland, Hordaland og Agder er i ferd med å viskes ut, og arbeidsledigheten faller.


Oktober

Oppstartsfabrikken FinStart Nordic etableres som et heleid datterselskap av SpareBank 1 SR-Bank. Selskapet skal investere i utvikling av nye ideer og nye bedrifter innen fintech.

Administrerende direktør Arne Austreid og konserndirektør Glenn Sæther legger ned grunnsteinen i Finansparken i Bjergsted. Finansparken blir det nye hovedkontoret til SpareBank 1 SR-Bank i Stavanger. Bygget skal etter planen tas i bruk i november 2019.


November

Nyheten slippes om at Sparebankstiftelsen SR-Bank bidrar med 700 000 kroner i pengepremier årlig til deltagere på Gründerhub fra 2018.


Desember

SpareBank 1 SR-Banks chatrobot Banki, som svarer på kundeservicespørsmål på sr-bank.no, kan nå også hjelpe kunden med å sjekke saldo, oppsummere transaksjoner og sperre kort. 


Financial graph

SR-Bank-aksjen

Årets slutt, 29. desember 2017:

87.00 NOK