Året 2019


1. kvartal

SpareBank 1 SR-Bank sitt Konjunkturbarometerviser at overraskende mange bedrifter i Sør-Norge venterhøyere lønnsomhet i 2019.

 

Video placeholder image

SpareBank 1 SR-Bank velger i første kvartal ut tre av FNs bærekraftsmål som konsernet skal bidra ekstra for å nå. FNs bærekrafts mål er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs bærekraftsmal

2. kvartal


SpareBank 1 SR-Bank etablerer seg som nasjonal bank for gründere gjennom Monner.

Video placeholder image

SpareBank 1 Regnskapshuset SR overtar i 2. kvartal Agder Økonomi og styrker slik konsernets samlede satsing på Sørlandet.


3. kvartal

Bergenbaserte Shrimp Vision vinner årets Gründerhubpris og 250.000 kroner. Bedriften utvikler et anlegg for å produsere ferske lokal produserte tropiske reker.

Video placeholder image

SpareBank 1 SR-Bank inngår i tredje kvartal et strategisk samarbeid med startup-selskapet Justify om å formidle juridiske tjenester digitalt til personkunder.


4. kvartal

SpareBank 1 SR-Bank flytter inn i nytt klimanøytralt hovedkontor i Stavanger med navnet Finansparken. Nord-Europas største næringsbygg i tre.

Video placeholder image

Det er gjennomført et solid styrkeløft forå skape et tryggere samfunn medutgangspunkt i et større antihvitvaskingsprosjekt. Det er blitt hentet inn kundeerklæringsskjema fra over 20.000 bedriftskunder, og gyldig legitimasjon fra over 54.000 personkunder for å tilfredsstille krav fra myndighetene.{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }