Året 2019


1. kvartal

SpareBank 1 SR-Bank sitt Konjunkturbarometerviser at overraskende mange bedrifter i Sør-Norge venterhøyere lønnsomhet i 2019.

 

Video placeholder image

SpareBank 1 SR-Bank velger i første kvartal ut tre av FNs bærekraftsmål som konsernet skal bidra ekstra for å nå. FNs bærekrafts mål er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

2. kvartal


SpareBank 1 SR-Bank etablerer seg som nasjonal bank for gründere gjennom Monner.

Video placeholder image

SpareBank 1 Regnskapshuset SR overtar i 2. kvartal Agder Økonomi og styrker slik konsernets samlede satsing på Sørlandet.


3. kvartal

Bergenbaserte Shrimp Vision vinner årets Gründerhubpris og 250.000 kroner. Bedriften utvikler et anlegg for å produsere ferske lokal produserte tropiske reker.

Video placeholder image

SpareBank 1 SR-Bank inngår i tredje kvartal et strategisk samarbeid med startup-selskapet Justify om å formidle juridiske tjenester digitalt til personkunder.


4. kvartal

SpareBank 1 SR-Bank flytter inn i nytt klimanøytralt hovedkontor i Stavanger med navnet Finansparken. Nord-Europas største næringsbygg i tre.

Video placeholder image

Det er gjennomført et solid styrkeløft forå skape et tryggere samfunn medutgangspunkt i et større antihvitvaskingsprosjekt. Det er blitt hentet inn kundeerklæringsskjema fra over 20.000 bedriftskunder, og gyldig legitimasjon fra over 54.000 personkunder for å tilfredsstille krav fra myndighetene.