Året 2018


SRBANK-aksjen

Årets start, 2. januar 2018: 

87.00 NOK

 

Financial graphs

Video placeholder image

Januar

SpareBank 1 SR-Bank legger fremkonjunkturbarometeretfor 2018. Olje- og energiministerTerje Søviknes er tilstede. Bedriftene venter HØY VEKST I OMSETNING,GOD VEKST I ORDRERESERVENOG SKAL ANSETTE FLERE, konkluderer sjeføkonomKyrre M. Knudsen.


Februar

Årsresultatet for 2017 legges frem.SpareBank 1 SR-Bank oppnådde etresultat før skatt på 2.610 millionerfor 2017, mot 2.158 millioner kroneri 2016. ET STERKT RESULTAT preget av betydelig inntektsvekst,god kostnadskontroll og lavere tap.

Fintech selskapet Monner som SR-Bank har eierskap i, får konsesjon. Monner er NORGES FØRSTE DIGITALE PLATTFORMFOR LÅNEFORMIDLING mellomenkeltpersoner og små- ogmellomstore bedrifter.

Video placeholder image

Mars

SpareBank 1 SR-Bank UTVIDER SIN VIRKSOMHET geografisk og åpner kontor i Oslo.

Kunnskaps- og integreringsministerJan Tore Sanner, besøker SpareBank 1 SR-Bank i Stavanger for å lære mer om hvordanbanken har samarbeidet med NTNU for å UTVIKLE ET TEKNOLOGI PROGRAM TILPASSET BANKENS BEHOV, samt høre omstudentenes opplevelse av studiet.


April

OFFISIELL ÅPNING AV SR-BANK ARENA, tidligere Viking stadion. SR-Bank har stått ved Vikings side siden etableringen for snart 119 år siden. I den nye avtalen mellom Viking og SR-Bank fikk SR-Bank muligheten til å sette sitt navn på stadion.

Video placeholder image

Video placeholder image

Mai

FØRSTE SMB-KUNDE (SMÅ OG MELLOMSTOREBEDRIFTER) SØKER LÅN I NETTBANKEN – en merkedag for digitale lån.

 


Juni

SpareBank 1 Skadeforsikring fusjonerer med DNB Forsikring. Det nye selskapet Fremtind, blir LANDETS TREDJE STØRSTE FORSIKRINGSSELSKAP, det nest største i privatmarkedet, og det desidert største med distribusjon gjennom bank.


lyspare

Juli

Varmeste og tørreste sommeren på årtier. Men det skaper også UTFORDRINGER FOR FLERE AV BANKENS LANDBRUKS-KUNDER. 


August

Konjunkturbarometeret for august viser at OPTIMISMEN I NÆRINGSLIVET FORTSETTER. Det er i olje- og gassnæringen, og innen bygg og anlegg at optimismener størst. – Forventningene vi finner hos bedriftene i vårt konjunkturbarometer har ikke vært høyere siden 2014. Vi må helt tilbake til 2012 forå finne tilsvarende vekst.

Video placeholder image

Video placeholder image

September

SpareBank 1 SR-Bank deler for første gang ut GRÜNDERHUB-PRISEN PÅ 250.000 NOK til årets beste gründerselskap under konferansen Nordic Edge Expo. Prisen gikk til gründeren Kim Iversen og selskapet Zendera.


Oktober

For første gang vipper SRBANK-KURSENOVER 100 KRONER. Dette gir SpareBank 1 SR-Bank en børsverdi på over 24 milliarder NOK, den høyeste markedsverdien SRBANK har oppnådd.

Symbol

November

BÆREKRAFT SETTES HØYT PÅ DEN STRATEGISKE AGENDAEN i konsernet. Blant annet besluttes det å rapportere etter GRI standarden (Global Reporting Initiativ) og ESG (Enviromental, Social and Goevrnance) prinsipper implementeres i investeringsprosesser.


Desember

Målet om at 50 % av alle lån på privatmarkedet (PM) startes på nett erlangt overgått. I DESEMBER STARTER 92 % AV ALLE LÅN I PM PÅ NETT.


Financial graph

SRBANK-aksjen

Årets slutt, 29. desember 2018:

89,20 NOK