Året 2019


1. kvartal

SpareBank 1 SR-Bank sitt Konjunkturbarometerviser at overraskende mange bedrifter i Sør-Norge venterhøyere lønnsomhet i 2019.

 

Video placeholder image

Datterselskap og oppstartfabrikk,FinStart Nordic, åpner i nye lokaler i Oslo. Finansminister Siv Jensen holder åpningstalen og roser finansnæringen for satsing på innovasjon og omstilling.

Video placeholder image

SpareBank 1 SR-Bank velger i første kvartal ut tre av FNs bærekraftsmål som konsernet skal bidra ekstra for å nå. FNs bærekrafts mål er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

2. kvartal


SpareBank 1 SR-Bank etablerer seg som nasjonal bank for gründere gjennom Monner.

Video placeholder image

Konsernet slutter seg til «Initiative for Responsible Ship Recycling». RSRS er et frivillig initiativ fra banker som tar til orde for ansvarlig opphugging og resirkulering av skip.

SpareBank 1 Regnskapshuset SR overtar i 2. kvartal Agder Økonomi og styrker slik konsernets samlede satsing på Sørlandet.


3. kvartal

Bergenbaserte Shrimp Vision vinner årets Gründerhubpris og 250.000 kroner. Bedriften utvikler et anlegg for å produsere ferske lokal produserte tropiske reker.

Video placeholder image

SR-Boligkreditt utsteder for førstegang en grønn boligkredittobligasjon. På kort tid fulltegnes obligasjonen på 500 millioner euro.

SpareBank 1 SR-Bank inngår i tredje kvartal et strategisk samarbeid med startup-selskapet Justify om å formidle juridiske tjenester digitalt til personkunder.


4. kvartal

SpareBank 1 SR-Bank flytter inn i nytt klimanøytralt hovedkontor i Stavanger med navnet Finansparken. Nord-Europas største næringsbygg i tre.

Video placeholder image

29. november markerer SpareBank 1 SR-Bank 180 årsjubileum. Bankens eldste røtter knyttes til etableringen av Egersund Sparebank i 1839.

Det er gjennomført et solid styrkeløft forå skape et tryggere samfunn medutgangspunkt i et større antihvitvaskingsprosjekt. Det er blitt hentet inn kundeerklæringsskjema fra over 20.000 bedriftskunder, og gyldig legitimasjon fra over 54.000 personkunder for å tilfredsstille krav fra myndighetene.