Gjeldsinvestorer

SpareBank 1 SR-Bank ASA utsteder senior gjeld, ansvarlig gjeld og hybridkapital. Utstedelsene gjøres både som store offentlige lån og som rettede emisjoner. SR-Boligkreditt AS utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).


Senior finansiering

Senior usikrede obligasjoner utstedes primært innenlandsk og i euro-markedet. I tillegg til offentlige emisjoner, utstedes private placements i ulike valutaer og løpetider. 

SpareBank 1 SR-Bank har et Euro Medium Term Note (EMTN) program. Det sikrer effektiv tilgang til europeiske kapitalmarkeder. Den nåværende rammen for programmet er EUR 10 milliarder.

EMTN program

EMTN Supplement

Credit Profile

 

Ansvarlig lån og fondsobligasjoner

Banken utsteder ulike gjeldsinstrumenter som oppfyller kravene til klassifisering som tilleggskapital i henhold til de til enhver tid gjeldende kapitaldekningsregler.

Mer informasjon om registrerings- og verdipapirdokument.

 

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

SR-Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av SpareBank1 SR-Bank ASA som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Mer informasjon om SR-Boligkreditt AS

Kontakt vedrørende kort- og langsiktig funding:
Finanssjef Dag Hjelle
Tel:+47 51 50 94 37/+47 90 95 00 88
e-mail: 
dag.hjelle@sr-bank.no