Finansiell informasjon

SpareBank 1 SR-Bank ASA utsteder senior gjeld, ansvarlig gjeld og hybridkapital. Utstedelsene gjøres både som store offentlige lån og som rettede emisjoner. SR-Boligkreditt AS utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Program for grønne obligasjoner

SR-Bank har opprettet et program som gjør det mulig for banken å utstede grønne obligasjoner. Grønne obligasjoner er obligasjoner med sikkerhet i grønne lån, innenfor både person- og bedriftsmarkedet. Dette inkluderer lån til boliger, næringsbygg, fornybar energi og ren transport som elektriske biler og ferjer. 


Senior finansiering

Senior usikrede obligasjoner utstedes primært innenlandsk og i euro-markedet. I tillegg til offentlige emisjoner, utstedes private placements i ulike valutaer og løpetider. 

SpareBank 1 SR-Bank har et Euro Medium Term Note (EMTN) program. Det sikrer effektiv tilgang til europeiske kapitalmarkeder. Den nåværende rammen for programmet er EUR 10 milliarder.

EMTN Supplement dated 29 April 2024

EMTN Supplement dated 9 February 2024

EMTN program 2023

EMTN Supplement dated 30 November 2023

EMTN Supplement dated 11 August 2023

EMTN program 2022

EMTN program 2021

EMTN program 2020

EMTN program 2019

EMTN program 2018

EMTN program 2017

Credit Profile

 

Se også

Firmaattest SR-Bank mai 2022

Vedtekter

Agency Agreement datert 16. juni 2022

VPS Trustee Agreement datert 7. juli 2017

Deed of Covenant SR-Bank datert 7. juli 2017

 

Ansvarlig lån og fondsobligasjoner

Banken utsteder ulike gjeldsinstrumenter som oppfyller kravene til klassifisering som tilleggskapital i henhold til de til enhver tid gjeldende kapitaldekningsregler.

Mer informasjon om registrerings- og verdipapirdokument.

 

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

SR-Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av SpareBank1 SR-Bank ASA som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Mer informasjon om SR-Boligkreditt AS

Kontakt vedrørende kort- og langsiktig funding:
Finanssjef Dag Hjelle
Tel:+47 51 50 94 37/+47 90 95 00 88
e-mail: 
dag.hjelle@sr-bank.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }