Visjon og verdier

Kundens førstevalg på Sør- og Vestlandet


Å være kundens førstevalg er en plass vi må fortjene, hver eneste dag. Enten så blir du valgt, eller så blir du ikke valgt.

Det handler om å forstå kundens behov, og leve opp til kundens forventninger til oss. Da må vi fortløpende forbedre og fornye oss i takt med markedet.

Visjonen innebærer at vi skal bli det ledende finanshuset på Sør- og Vestlandet, gjennom et mål om markedsvekst.

Vi jobber etter verdiene:

  • Ansvar og respekt
  • Engasjert og handlekraftig