Visjon og verdier


Er en visjon og verdier viktig? Ja. I SpareBank 1 SR-Bank er dette fundamentet for alle beslutninger.


Vår visjon, hensikt og verdier er avgjørende for den retningen vårt konsern, ansatte og kulturen hos oss skal utvikle seg.

SpareBank 1 SR-Bank sin hensikt er å gi kraft til vekst og utvikling, og i nesten 180 år har vi vært på vei mot dette målet.

Vi flytter hele tiden gjerdestolper og utvider området vi kaller vår region og markedsområde. Med vår kraft er vi med på utvikling av lokalsamfunn og byer.

En visjon er en oppnåelig drøm vi skal strekke oss mot. Vår visjon er å være kundens førstevalg. Det er et hårete mål og derfor er også kunden vår viktigste prioritering.

Verdiene våre handler om hva slags holdninger vi skal ha i organisasjonen vår. De skal brukes i vanskelige beslutninger og leves etter i arbeidshverdagen. 

Vi jobber etter verdiene:

  • Ansvar og respekt
  • Engasjert og handlekraftig