Visjonen, hensikten og verdiene til SpareBank 1 SR-Bank er avgjørende for retningen konsernet, ansatte og kulturen skal utvikle seg. Hos oss er dette fundamentet for alt vi gjør, både i hverdagen og på lengre sikt.

SpareBank 1 SR-Bank sin hensikt er å gi kraft til vekst og utvikling. I over 180 år har vi vært på vei mot dette målet. Vi bidrar til å utvikle lokalsamfunn og byer i våre markedsområder gjennom å hente inn og videreformidle kapital.

Vi flytter hele tiden gjerdestolper og utvider området vi kaller vår region og vårt markedsområde. 

Hele vår organisasjon, uansett hvor du møter oss, skal sette kunden først. Det er avgjørende for å oppnå vår visjon om å være kundens førstevalg. Det er en posisjon vi må gjøre oss fortjent til på nytt hver eneste dag.

SR-Bank skal være en skikkelig bank med en høy etisk standard. Verdiene våre setter rammer for hvilke holdninger vi skal ha i organisasjonen vår. De skal brukes i vanskelige beslutninger og etterleves i arbeidshverdagen. 

Se også: Etiske retningslinjer i SpareBank 1 SR-Bank

Fundamentet2020.JPG