SpareBank 1 Forsikring

Selskapsinformasjon

Forretningsadresse Torggata 2-4-6, 0181 Oslo
Postadresse Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo
Telefonnummer (+47) 21 02 50 50
Foretaksregister Brønnøysundregistrene,
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer 915 651 321
Tillatelse Selskapene har konsesjon fra Finansdepartmentet til å drive forsikringsvirksomhet, og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90