Netthandel på pc med kredittkort

SpareBank 1 Kreditt

Ansvarlig vinner i markedet for usikret kreditt.

Hvem er vi?

SpareBank 1 Kreditt er et kredittselskap eid av bankene i SpareBank 1-alliansen. Vi tilbyr finansiering uten sikkerhet til privatmarkedet. Våre produkter er kredittkort og nedbetalingslån.

SpareBank 1 Kreditt skal være best på å forstå og løse kundebehovene så vi kan levere høy verdiskaping. Vi skal bidra til at SpareBank 1-alliansen på en ansvarlig måte øker sine markedsandeler.

Produktene vi tilbyr

Produkter som løser kundebehov for ny kreditt eller refinansiere forbruksgjeld.

Årsmelding 2023

I 2023 tok vi store og viktige steg mot ambisjonen vår om å bli Norges største kredittpartner. I oktober gikk søknaden til Finanstilsynet hvor SpareBank 1 og Eika ba om å få slå sine krefter sammen på kredittområdet. Ved sammenslåing vil over en million nordmenn være kunder av det nye selskapet.

Årsrapporten for SpareBank 1 Kreditt viser omsetningsrekorder for kredittkortene våre, vi har fortsatt den gode veksten innenfor nedbetalingslån. Spesielt er refinansiering et produkt mange etterspør. I året som gikk sparte kundene våre 182 millioner kroner på å refinansiere sin usikrede gjeld hos oss.

 

dame og mann tar high five. illustrasjon.

«Vi ser en økning i lån som går til inkasso og blir misligholdt, men det er fortsatt lave nivåer sammenlignet med historisk mislighold i selskapet.»

Adm.dir. Ronny Remen Smolan i SpareBank 1 Kreditt

Tilpasningsdyktige kunder i strammere tider

Hvordan har norske forbrukere håndtert tiden med høyere priser og stigende renter? Opprettholder de forbruket gjennom betalingsutsettelser, økt kredittgrense på kredittkortet sitt og nye forbrukslån, eller lytter de til rådene om å bruke mindre og være mer forsiktig?

Noe av svaret kan vi finne i etterspørselen etter ny kreditt.

På den ene siden har kredittkortene våre satt omsetningsrekorder og opplevd volumvekst. På den andre siden ser vi at søknadsmengden hadde sin topp på sommeren både for kredittkort og forbrukslån, og har falt noe tilbake siden.

At kredittkortet har i stadig større grad blitt et betalingskort for mange, har for oss som jobber med usikret kreditt blitt mer og mer tydelig. Økende omsetning er derfor ikke et tegn i seg selv på at norske husholdninger har dårligere råd. Tvert imot ser vi at flere av våre kunder tar grep om egen økonomi og gjør opp for seg i tide, stikk i strid med bildet som av og til tegnes i media. Vi ser riktignok en økning i lån som går til inkasso og blir misligholdt, men det er fortsatt lave nivåer sammenlignet med historisk mislighold.

Bare i 2023 hjalp vi over 30.000 SpareBank 1-kunder med å redusere sine lånekostnader ved å samle forbruksgjelden deres til bedre betingelser. Refinansiering har vært et satsingsområde for oss, og det bærer nå frukter, bådefor oss og kundene.

Imidlertid må også vi som kredittselskap omstille oss i møte med dyrere tider. Ikke noe sted er dette så tydelig som for kredittkortene. Når kredittkortkundene bruker kortet, får de som kjent inntil 45 dager rentefri betalingsutsettelse på beløpet de låner. Vi som må legge ut disse pengene, har imidlertid ikke noen rentefri periode, vi må selv låne dem. Disse finansieringskostnadene har blitt mye høyere det siste året, naturligvis i tråd med økt rentenivå generelt. Faktisk er de over 3 ganger nivået for få år siden. Kombinerer vi de høyere finansieringskostnadene med at ikke-rentebærende omsetning er på rekordnivåer og nå også utgjør en større andel av kredittporteføljen enn før, får du i sum betydelig lavere lønnsomhet for kredittkortet som produkt. Dette treffer både oss og konkurrentene våre.

Noen av grepene vi tok gjennom året for å øke lønnsomheten, var å heve renta for nedbetalingslånene våre i tråd med markedsutviklingen, og justere betingelsene på Penger tilbake, cashback-tilbudet i kredittkortet.

Viktigere i det lange perspektivet er nok likevel hva vii 2023 gjorde for å berede grunnen for å bli Norges største kredittpartner innen 2030. I februar kunne vi endelig ønske Coop velkommen om bord som partner, og vi tilbyr nå kredittkort og refinansieringslån til Coops mange medlemmer over hele landet. Vi har også gjort flere store IKT-løft som gjør oss bedre rustet for fremtiden.

Særlig 27. oktober 2023 fremstår for meg som en merkedag og et virkelig høydepunkt fra året. Da gikk søknaden til Finanstilsynet hvor landets to største sparebankallianser, SpareBank 1 og Eika, ber om å få slå sine krefter sammen på kredittområdet. Går det slik vi håper, vil vi i løpet av 2024 etablere et felles selskap hvor vi får utnyttet vår samlede styrke og innsikt til det beste for kundene. Ved sammenslåing vil over en million nordmenn være kunder av det nye selskapet, og vi har tro på at vi gjennom å forene våre krefter kan tiltrekke oss enda flere partnere som harmonerer med verdigrunnlaget til sparebankene i Norge.

Vi opererer i et marked med stor internasjonal konkurranse, og forhåpentligvis vil vi med dette kunne hente enda flere kunder «hjem» til sparebankene.

Uansett hva fremtiden bringer, jobber vi ufortrødent videre for fortsatt vekst innen både nedbetalingslån og kredittkort, gjennom å gi både partnere og kunder førsteklasses opplevelser og god og trygg rådgivning. Det er slik vi blir en ansvarlig vinner i markedet. Jeg vil takke for tilliten i året som gikk – vi går en spennende tid i møte.

Ronny Remen Smolan, administrerende direktør

Våre verdier

Modig
Vi skal vise stort engasjement, være nysgjerrige og tørre å ta modige valg. Vi skal være ambisiøse, utfordre aksepterte sannheter og våge å begi oss ut i det ukjente. 
 

Ansvarlig
Vi skal ta ansvar for kunder og samarbeidspartnere på en slik måte at vi kan være stolte av eget arbeid. Vi skal være sannferdige, transparente, gi gode råd og opptre profesjonelt slik at folk og omgivelser blir trygge på oss.

På lag
Vi skal være på lag med kunder, samarbeidspartnere, leverandører og kollegaer. Vi skal være imøtekommende, hjelpsomme og gode lagspillere.

 

Karriere SpareBank 1 Kreditt

Karriere

Vi er et kredittselskap i SpareBank 1-alliansen, og med ressursene til Norges nest største finansgruppering i ryggen. Vi ønsker å tiltrekke oss de beste hodene og hjertene på vår reise til å bli Norges største kredittselskap.

For å nå våre mål ønsker vi til enhver tid å komme i kontakt med dyktige og ambisiøse mennesker som tør å utfordre og tenke utenfor boksen.

Ledige stillinger legges ut fortløpende.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }