Likestilling og mangfold

I SpareBank 1 Gruppen og SpareBank 1 Utvikling jobber vi for å være en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass. 

Inkluderende arbeid

Det er viktig at fordelingen av kjønn blant ledere gjenspeiler den generelle kjønnssammensetningen i selskapene. Det skal derfor legges vekt på kjønnsbalanse i alle rekrutteringsprosesser.

Vi har lagt forholdene til rette for at medarbeiderne skal oppleve personlig utvikling og ha en god balanse mellom arbeid og fritid. Vi har avtale om inkluderende arbeidsliv. 

SpareBank 1 Gruppen har signert Kvinner i Finans Charter

Målet til Kvinner i Finans Charter er å øke andelen kvinner i ledende posisjoner i finansnæringen i Norge. 

Likestilling og mangfold er en viktig del av utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn. Selv om den positive effekten av økt andel kvinner i ledende posisjoner i næringslivet er godt dokumentert, går utviklingen likevel for sakte.

SpareBank 1 Gruppen er derfor stolte av å ha signert Kvinner i Finans Charter. Gjennom å forplikte oss til handling ved konkrete mål og tiltak gjør vi det vi kan for å bidra til at andelen øker.

ungdom-jente-gul

SpareBank 1 Utvikling er stolt sponsor av Girl Tech Fest

Girl Tech Fest er et initiativ for å øke jenters interesse for teknologi og realfag. En hel dag med koding, programmering, oppgaver og leker med teknologi, slik at jenter får se hva teknologien kan gjøre og brukes til.

SpareBank 1 Utvikling er utrolig stolte over å være med å inspirere flere unge jenter til å utforske mulighetene som finnes innenfor teknologi og realfag. For å få til de beste løsningene for fremtiden må jenter være med å drive teknologiutviklingen – sammen med gutta.

På Girl Tech Fest får jentene prøve selv, være kreative og nyskapende – og møte rollemodeller som de kan relatere seg til.