Forbrukerne har talt: Vi er best i bransjen på bærekraft

I år som i fjor rangerer norske forbrukere SpareBank 1-merkevaren som den mest bærekraftige i kategorien bank. Det viser 2020-utgaven av Europas og Norges største merkevarestudie om bærekraft, Sustainable Brand Index.

Første norske bank til å signere FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet

Vi ønsker å bidra i banknæringens globale bærekraftdugnad. Derfor har vi tilsluttet oss «The Principles for Responsible Banking» i regi av FNs klimainitiativ innen finans, UNEP FI. 130 banker globalt har signert prinsippene, som ble offisielt lansert 22. september 2019. Målet er at banker verden over skal ta en pådriverrolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål og oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen. 

Bærekraftrapport i toppsjiktet


SpareBank 1 Østlandets bærekraftsrapport for 2018 plasserer seg i toppen i en analyse av bærekraftsrapportene til de 100 største selskapene på Oslo Børs, utført av The Governance Group. 

Vi deltar i CICERO-prosjekt om klimarisiko

Finanssektoren etterspør bedre informasjon om klimarisiko i selskapene de investerer i og låner ut penger til. I prosjektet "Sustainable Edge" er SpareBank 1 Østlandet med på å utvikle et praktisk verktøy for investorer og utlånere.

Forbrukerne mener vi er Norges mest bærekraftige bank - tusen takk!

For fjerde år på rad har norske forbrukere kåret SpareBank 1, deriblant SpareBank 1 Østlandet, til den mest bærekraftige merkevaren innen norsk bank- og finansbransje. Det viser Sustainable Brand Index 2020, Norges største merkevarestudie om bærekraft.