Bærekraft i alt vi gjør

Helt fra de små sparebankenes tid har bankens formål vært å ta del i samfunnsutviklingen som en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør. I dag gjenspeiles dette i visjonen Sammen om å skape og vår ambisjon Bærekraft i alt vi gjør.

Vårt arbeid med bærekraft

  • Vår ambisjon er å merkbart forsterke vår positive og redusere vår negative påvirkning på mennesker, miljø og samfunn.
  • Vårt mål er å være en tydelig pådriver for bærekraftig omstilling i vårt markedsområde.
  • Vårt hovedfokus er bankens kjernevirksomhet utlån og sparing, men alle bankens virksomhetsområder inngår i bærekraftsatsingen.

Klimanøytral bank - med ambisjoner om enda lavere utslipp

I over ti år har SpareBank 1 Østlandet vært Miljøfyrtårn-sertifisert og jobbet målrettet med å redusere egne klimagassutslipp. Nå har vi satt langsiktige mål for utslippsreduksjon i tråd med Parisavtalen og inkludert klimafokus i utlånsprosessen. Les mer om dette her

SpareBank 1 Østlandet lanserer eget bærekraftsfond og bærekraftspris

Vi vil bidra til bærekraftig nyskaping, utvikling og entreprenørskap. Fondet på 10 millioner kroner og en årlig bærekraftspris på 100 000 kroner skal gå til gode tiltak og prosjekter som har en positiv påvirkning på klima og miljø.

Gaver og stipend

Vi er en lokal støttespiller som gir stipend til unge talenter og støtter lag og foreninger i by og bygd.

Kunnskap om økonomi, miljø- og klimaspørsmål

Vi bidrar på ulike måter til å øke kunnskapen om økonomi, miljø- og klimaspørsmål til både privatpersoner og bedrifter. Et av tiltakene, er vår egen bærekraft ansvarlig, Karoline Bakka Hjertø, sin deltakelse i Podcasten "Hva er Bærekraft?". 

Flere saker innen bærekraft og samfunn

Sirkula er tildelt bærekraftsprisen 2022
I tøff konkurranse med over 50 andre kandidater stakk Sirkula IKS av gårde med bankens bærekraftspris 2022 for sin unike satsing på gjenbruk.
Se våre ansattes beste klimatips
Under Arbeidslivets klimauke ba vi bankens medarbeidere om å dele sine klimatips. Responsen var stor, og vi har samla et utvalg gode råd som kan være nyttige for flere.
Bærekraftsrapport i toppsjiktet
For andre år på rad får vår bærekraftsrapportering karakteren A i analysen "Bærekraft på børs". Analysen tar for seg bærekraftsrapporteringen til de 100 største børsnoterte norske selskapene.
Scorer solid på Sustainalytics
I en ny rating fra det anerkjente analysebyrået Sustainalytics får SpareBank 1 Østlandet scoringen «ubetydelig risiko» innen miljø-, sosiale- og selskapsstyringsspørsmål (ESG).
Har du lyst til å ta grønnere valg?
Her får du en oversikt full av muligheter, enten du vil installere solceller, kjøpe elbil eller spare i fond med fokus på bærekraft.
Nå kan du se ditt klimaspor i mobilbanken
Er du nysgjerrig på hvordan pengebruken din påvirker klimaet? Du kan gjøre fotavtrykket ditt litt mindre ved å gjøre bevisste valg, og vi kan hjelpe deg på veien.
Bærekraft i bedriften - slik kommer du i gang
Hvordan implementerer du egentlig bærekraft i en bedrift? Det er lett å gå seg vill i ulike initiativer og rammeverk, og mange veiledere for kompliserte for en liten bedrift. Vi har derfor laget en enkel guide som hjelper deg i gang.
10 ting du kan gjøre for klimaet
Mange nordmenn er klimabevisste og ønsker å gjøre tiltak der vi kan. Vår leder for bærekraft har samla noen gode tips til deg som ønsker å bidra i klimadugnaden som stadig flere er med på.
Nytt bærekraftssamarbeid med Universitetet i Oslo
- Som en del av vårt bærekraftsarbeid har vi nylig inngått et spennende samarbeid med et av landets ledende forskningsmiljøer på området, sier Karoline Bakka Hjertø, leder for bærekraft i SpareBank 1 Østlandet.
SpareBank 1 Østlandet oppfordrer norske banker til å signere mål om nullutslipp innen 2050
Vi er én av de første bankene verden over som har sluttet seg til et nytt, FN-ledet klimainitiativ for banker - Net Zero Banking Alliance. Vi oppfordrer også andre norske banker om å signere initiativet.
SpareBank 1 Østlandet blant de beste i Etisk bankguide
I 2020-utgaven av Etisk bankguide klatrer SpareBank 1 Østlandet til en tredjeplass. Den omfattende policyanalysen måler hvert år norske bankers krav og retningslinjer innen samfunnsansvar, etikk og bærekraft.
Toppkarakteren A på klimarapportering til CDP
Banken har fått plass på den prestisjetunge «A-lista» til den internasjonale non-profit klimaorganisasjonen CDP. - Dette er en stor anerkjennelse og inspirasjon til videre arbeid, sier vår konsernsjef Richard Heiberg.
Påvirkningsanalyse bærekraft - ansvarlig bankdrift
Da vi signerte FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet, forpliktet vi oss til å tilpasse vår virksomhet til målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. Bankene som har signert FN-prinsippene må også gjennomføre en påvirkningsanalyse av vår positive og negative påvirkning på ulike samfunns- og bærekraftstemaer.
Sterkere klimafokus i våre utlån
I september 2020 var det ett år siden banken signerte FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet. Dermed forpliktet vi oss til å tilpasse vår virksomhet til målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. Vi har rettet hovedinnsatsen mot utlån til bedrifter, som er det området der vi kan ha størst positiv og negativ påvirkning.
Hvordan kan banker være med og redde sårbar natur?
Hva vi har fokus på eller setter krav om i lånesaker kan ha stor påvirkning. Derfor er sårbar natur og truede økosystemer noe vi tar på alvor.
Første norske bank til å signere FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet
Vi ønsker å bidra i banknæringens globale bærekraftdugnad. Derfor har vi tilsluttet oss «The Principles for Responsible Banking» i regi av FNs klimainitiativ innen finans, UNEP FI. Målet er at banker verden over skal ta en pådriverrolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål og oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen.

"SSB" for Innlandet er lansert

25. januar ble Innlandsstatistikk lansert. Tjenesten samler nyttige tall, trender og fakta om både næringsliv, samfunn og befolkning i Innlandet på en brukervennlig nettside. 

Påvirkningsanalyse bærekraft
- ansvarlig bankdrift

Da vi signerte FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet, forpliktet vi oss til å tilpasse vår virksomhet til målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.

Bankene som har signert FN-prinsippene må også gjennomføre en påvirkningsanalyse. I arbeidet med analysen har vi brukt et nytt analyseverktøy utviklet av FN, som skal gi finansnæringen bedre oversikt over sin positive og negative påvirkning på ulike samfunns- og bærekraftstemaer.

Påvirkningsanalysen 2021 (norsk)
Påvirkningsanalysen 2021 (engelsk)

Påvirkningsanalysen 2020 (norsk)
Påvirkningsanalysen 2020 (engelsk)Kontakt

Karoline Bakka Hjertø
Leder bærekraft
99 22 73 03