Aktuelt

Bærekraftsrapport i toppsjiktet

SpareBank 1 Østlandet er på femte plass totalt og er den banken som scorer best på bærekraftsrapportering i en analyse av bærekraftsrapportene til de 100 største selskapene på Oslo Børs. Analysen er utført av The Governance Group og ble offentliggjort i september 2021.

Påvirkningsanalyse bærekraft
- ansvarlig bankdrift

Da vi signerte FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet, forpliktet vi oss til å tilpasse vår virksomhet til målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.

Bankene som har signert FN-prinsippene må også gjennomføre en påvirkningsanalyse. I arbeidet med analysen har vi brukt et nytt analyseverktøy utviklet av FN, som skal gi finansnæringen bedre oversikt over sin positive og negative påvirkning på ulike samfunns- og bærekraftstemaer.

Les påvirkningsanalysen på engelskKontakt

Karoline Bakka Hjertø
Leder bærekraft
99 22 73 03