Samfunnsansvar og bærekraft

Banken har lange tradisjoner for å føre deler av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet. Vi er fortsatt svært opptatt av hvordan virksomheten vår påvirker mennesker, miljø og samfunnet rundt oss. Derfor er samfunnsansvar noe vi tar hensyn til i alt vi gjør.