Sterkere klimafokus i våre utlån

For ett år siden signerte banken FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet. Dermed forpliktet vi oss til å tilpasse vår virksomhet til målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. I året som gikk har vi rettet hovedinnsatsen mot utlån til bedrifter, som er det området der vi kan ha størst positiv og negativ påvirkning.

Bærekraftsrapport i toppsjiktet

SpareBank 1 Østlandet er blant de tre bankene i Norge som scorer best på bærekraftsrapportering i en analyse av bærekraftsrapportene til de 100 største selskapene på Oslo Børs. Analysen er utført av The Governance Group og ble offentliggjort i september 2020.

Hvordan kan banker være med og redde sårbar natur?

Hva vi har fokus på eller setter krav om i lånesaker kan ha stor påvirkning. Derfor er sårbar natur og truede økosystemer noe vi tar på alvor.

Klimanøytral bank - med ambisjoner om enda lavere utslipp

I over ti år har SpareBank 1 Østlandet vært Miljøfyrtårn-sertifisert og jobbet målrettet med å redusere egne klimagassutslipp. Nå har vi satt langsiktige mål for utslippsreduksjon i tråd med Parisavtalen og inkludert klimafokus i utlånsprosessen.

Forbrukerne har talt: Vi er best i bransjen på bærekraft

I år som i fjor rangerer norske forbrukere SpareBank 1-merkevaren som den mest bærekraftige i kategorien bank. Det viser 2020-utgaven av Europas og Norges største merkevarestudie om bærekraft, Sustainable Brand Index.

Første norske bank til å signere FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet

Vi ønsker å bidra i banknæringens globale bærekraftdugnad. Derfor har vi tilsluttet oss «The Principles for Responsible Banking» i regi av FNs klimainitiativ innen finans, UNEP FI. 130 banker globalt har signert prinsippene, som ble offisielt lansert 22. september 2019. Målet er at banker verden over skal ta en pådriverrolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål og oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen. 

Vi deltar i CICERO-prosjekt om klimarisiko

Finanssektoren etterspør bedre informasjon om klimarisiko i selskapene de investerer i og låner ut penger til. I prosjektet "Sustainable Edge" er SpareBank 1 Østlandet med på å utvikle et praktisk verktøy for investorer og utlånere.Kontakt

Karoline Bakka Hjertø
Leder bærekraft
99 22 73 03