SpareBank 1 Østlandet oppfordrer norske banker til å signere mål om nullutslipp innen 2050

Vi er én av de første bankene verden over som har sluttet seg til et nytt, FN-ledet klimainitiativ for banker - Net Zero Banking Alliance. – Vi oppfordrer nå andre norske banker om å signere initiativet om klimanøytralitet innen 2050, sier vår konsernsjef Richard Heiberg og leder for bærekraft, Karoline Bakka Hjertø.

18-månedersrapportering for Principles for Responsible Banking 

Det er 18 måneder siden vi signerte FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet, og forpliktet oss til å tilpasse vår virksomhet til målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. I den anledning har vi utført en 18-månedersrapportering for å kartlegge hvordan vi ligger an i forhold til Prinsippene.

Rammeverk for grønne obligasjoner

SpareBank 1 Østlandet har utarbeidet et rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner (Green Bond Framework). 

Påvirkningsanalyse bærekraft
- ansvarlig bankdrift

Da vi signerte FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet, forpliktet vi oss til å tilpasse vår virksomhet til målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.

Bankene som har signert FN-prinsippene må også gjennomføre en påvirkningsanalyse. I arbeidet med analysen har vi brukt et nytt analyseverktøy utviklet av FN, som skal gi finansnæringen bedre oversikt over sin positive og negative påvirkning på ulike samfunns- og bærekraftstemaer.

Les påvirkningsanalysen på engelsk

Toppkarakteren A på klimarapportering til CDP

Banken har fått plass på den prestisjetunge «A-lista» til den internasjonale non-profit klimaorganisasjonen CDP. - Dette er en stor anerkjennelse og inspirasjon til videre arbeid, sier vår konsernsjef Richard Heiberg.

SpareBank 1 Østlandet blant de beste i Etisk bankguide

I 2020-utgaven av Etisk bankguide klatrer SpareBank 1 Østlandet til en tredjeplass. Den omfattende policyanalysen måler hvert år norske bankers krav og retningslinjer innen samfunnsansvar, etikk og bærekraft. 

Hvilket bærekraftsmål bryr du deg mest om?

I banken har vi identifisert sju bærekraftsmål som er spesielt relevante for vår virksomhet. Vet du hvilket bærekraftsmål som tar vare på det du bryr deg om? Vi er partner til Norad-kampanjen verdensviktigstemål.no. Der kan du teste deg selv og finne ditt bærekraftsmål.

 

Sterkere klimafokus i våre utlån

I september 2020 var det ett år siden banken signerte FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet. Dermed forpliktet vi oss til å tilpasse vår virksomhet til målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. I året som gikk har vi rettet hovedinnsatsen mot utlån til bedrifter, som er det området der vi kan ha størst positiv og negativ påvirkning.

Bærekraftsrapport i toppsjiktet

SpareBank 1 Østlandet er blant de tre bankene i Norge som scorer best på bærekraftsrapportering i en analyse av bærekraftsrapportene til de 100 største selskapene på Oslo Børs. Analysen er utført av The Governance Group og ble offentliggjort i september 2020.

Hvordan kan banker være med og redde sårbar natur?

Hva vi har fokus på eller setter krav om i lånesaker kan ha stor påvirkning. Derfor er sårbar natur og truede økosystemer noe vi tar på alvor.

Klimanøytral bank - med ambisjoner om enda lavere utslipp

I over ti år har SpareBank 1 Østlandet vært Miljøfyrtårn-sertifisert og jobbet målrettet med å redusere egne klimagassutslipp. Nå har vi satt langsiktige mål for utslippsreduksjon i tråd med Parisavtalen og inkludert klimafokus i utlånsprosessen.

Første norske bank til å signere FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet

Vi ønsker å bidra i banknæringens globale bærekraftdugnad. Derfor har vi tilsluttet oss «The Principles for Responsible Banking» i regi av FNs klimainitiativ innen finans, UNEP FI. 130 banker globalt har signert prinsippene, som ble offisielt lansert 22. september 2019. Målet er at banker verden over skal ta en pådriverrolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål og oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen. 

Vi deltar i CICERO-prosjekt om klimarisiko

Finanssektoren etterspør bedre informasjon om klimarisiko i selskapene de investerer i og låner ut penger til. I prosjektet "Sustainable Edge" er SpareBank 1 Østlandet med på å utvikle et praktisk verktøy for investorer og utlånere.Kontakt

Karoline Bakka Hjertø
Leder bærekraft
99 22 73 03