Reiseforsikring for enkeltreise

Betaler du reisen med SpareBank 1 MasterCard* har du en reiseforsikring uten bindingstid, som dekker deg på en enkeltreise. Men det er noen ting som er kjekt å vite om enkeltreiseforsikringen.

Kredittkort pass og trillekoffert reise

*Gjelder reiser med minst en overnatting eller at reisen foregår med fly. Minimum 50 % av reisens transportkostnader må være belastet kortet for at reiseforsikringen skal være gyldig. Gjelder kun for reiser inntil 90 dager.
 


Hva er forskjellen på helårs- og enkeltreiseforsikring?

Den største forskjellen er at en helårs reiseforsikring dekker mye mer enn bare feriereisene dine. Helårs reiseforsikringen gjelder på alle fritidsreiser. Altså så fort du går ut døra, enten du skal på butikken, besøke familie eller på dagsutflukt med bilen. Her er noen av fordelene med helårs reiseforsikring:

  • Ingen krav til overnatting eller at reisen foregår med fly.
  • Ingen krav til at transportkostnader betales med kredittkort. 
  • Ingen egenandel.
  • Større erstatninger på de fleste dekningene.
  • Mulighet til å utvide enkeltreisens varighet.

Sammenligning av helårs- og enkeltreiseforsikring

Om forsikringen Helårs reiseforsikring Reiseforsikring i Mastercard
Når gjelder forsikringen? • Fra du forlater hjemmet ditt • Reiser med minst en overnatting eller reiser med fly
• Minst 50 % av reisens transport må være belastet kortet
Hvor gjelder forsikringen? • Alle land uten reiseråd
• Alle land uten reiseråd
Hvem gjelder forsikringen for? • Forsikringstaker
• Familie hvis avtalt (barn u/21 år)
• Kortinnehaver
• Faste husstandsmedlemmer (barn u/21 år) eller inntil tre medreisende
Hvor lenge kan en enkeltreise vare? • Inntil 70 dager
• Kan utvides til 90, 120 eller 180 dager eller ønsket antall uker
• Inntil 90 dager

Hva dekker forsikringen?
   
Sykdom og ulykke Ubegrenset erstatning Ubegrenset erstatning*
Bagasje/reisegods Ubegrenset samlet sum
(inntil kr 40.000 per enkeltgjenstand)
Samlet erstatning inntil kr 30.000 samlet per skadetilfelle
(inntil kr 10.000 per enkeltgjenstand)
Avbestilling Ubegrenset erstatning Inntil kr 50.000*
Hjemreise Ubegrenset erstatning Ubegrenset erstatning*
Ansvar Inntil kr 15.000.000 Inntil kr 10.000.000
Rettshjelp Inntil kr 100.000 Inntil kr 20.000
Evakuering
(krig, uro og naturkatastrofer)
Ubegrenset erstatning Inntil kr 35.000 per person
Inntil kr 100.000 per skadetilfelle
Innhenting ved forsinket fremmøte Ubegrenset erstatning Inntil kr 10.000 per person
Inntil kr 25.000 per skadetilfelle
Innhenting ved forsinket avgang Inntil ​kr 6.000 per person Inntil kr 1.500 per person
Maks kr 4.000 per skadetilfelle
SmartDelay+ Nei
Innhenting ved sykdom Inntil kr 150.000 per skadetilfelle Inntil kr 20.000 per skadetilfelle
Forsinket bagasje ved utreise
Inntil kr 5.000 per person
Inntil kr 3.000 per person
Avbrutt reise pga. alvorlig sykdom,
sykehusinnleggelse og ulykke
​Ubegrenset inntil reisens pris 
(inntil kr 2.000 per person/døgn)
Inntil kr 25.000 
(inntil kr 1.000 per person/døgn)*
Engangsutbetaling ved ulykke/død
Alder 0-21/21-70/70-75**
Kr 700.000/500.000/100.000 Kr 400.000/400.000/100.000
Verdigjenstander Inntil kr 40.000 samlet per skadetilfelle Inntil kr 20.000 samlet per skadetilfelle
Egenandel leiebil

Ubegrenset erstatning (iht. kontrakt)

Inntil kr 12.000 per skadetilfelle (iht. kontrakt)

Egenandeler og fradrag
   
Reisegods og 
behandlingsutgifter
Ingen • Reisegods kr 500
• Behandlingsutgifter ved ulykke kr 500
Rettshjelp Kr 4.000 Ingen
Aldersfradrag for mobil,
sykkel, briller og el-utstyr
Se egne fradragsregler Se egne fradragsregler

*Denne dekningen opphører etter fylte 80 år for reiseforsikring i Mastercard.
**Denne dekningen opphører etter fylte 75 år

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }