Hjelpeside

Her blir du kjent med SpareBank 1 Regnskap. Du får også hjelp og forklaringer til å føre regnskapet ditt selv.


Kom enkelt i gang

Følger du disse stegene, får du en god start i SpareBank 1 Regnskap.

Føre regnskapet selv

Her finner du videoer og forklaringer til hvordan du gjør ting selv i SpareBank 1 Regnskap.

Salg og faktura
Lage fakturaer, sette opp utsendelser og bestille fakturaprint.
Lønn og viktige tips
Kjøre lønn til ansatte, ting du må huske på og tips for å spare tid.
Føre og godkjenne timer
Føre timer og sette opp hvem som kan godkjenne timene.
Registrere utgifter
Registrere regninger, kjøp og utlegg fra ansatte.
Føre og endre regnskap
Sende inn og betale MVA, registrere endringer i bilag og nye eiendeler.
Samspill med nettbanken
Gjøre bankavstemming og betalinger rett fra regnskapsprogrammet.
Kom i gang
Følger du disse stegene, får du en god start i SpareBank 1 Regnskap.

Noen til å hjelpe deg på vei

For deg som vil ha hjelp til å komme i gang

Med oppstartshjelp lærer du å bruke SpareBank 1 Regnskap. Passer for både nye og etablerte bedrifter. 

For deg som skal flytte regnskapet til oss

Synes du det er stress å flytte hele regnskapet selv? Hvis du helst vil slippe det, kan vi ta jobben for deg.  

For deg som vil ha hjelp til hele eller deler av regnskapet

Vil du sette bort hele eller deler av regnskapet, står vi klare til å hjelpe deg. Du betaler bare for det du trenger.