ikon utgift

Registrere utgifter

Se hvordan du registrerer regninger, kjøp og utlegg som de ansatte har gjort.