ikon timer

Føre og godkjenne timer

Se hvordan du fører timer, og setter opp hvem som kan godkjenne timene.


Registrere timebrukere


Registrere timer


Godkjenningsflyt for timer