ikon bank

Samspill med nettbanken

Se hvordan du gjør en bankavstemming, og kan betale rett fra regnskapsprogrammet.

Bankavstemming

Importere data til bankavstemming


Regnskapsgodkjente betalinger