Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt alle bedrifter med ansatte.

Forsikringen dekker det lovpålagte ansvaret arbeidsgiver har for å sikre de ansatte. Det er ingen arbeidsgiveravgift på kostnadene.
De ansatte får erstatning ved sykdom og skade i forbindelse med jobben.
Alle ansatte er dekket, både heltidsansatte og deltidsansatte.

Verdt å vite om yrkeskadeforsikring


Har du eller noen av dine nærmeste vært utsatt for skade eller sykdom?

Forsikringen leveres av SpareBank 1 Forsikring