Reiseforsikring i Mastercard

Har du betalt minst 50 % av reisens transportkostnader med ditt SpareBank 1 Mastercard har du reise- og avbestillingsforsikring inkludert på reisen.


Hva dekker reiseforsikringen på Mastercardet?

Dekningsoversikten er en forenkling av vilkårene for vanlig reiseforsikring mot reiseforsikringen som er inkludert i SpareBank 1 Mastercard. For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se vilkår.

  Helårs reiseforsikring Reiseforsikring i Mastercard
Når gjelder forsikringen? Ferie-, fritids- og yrkesreiser hele døgnet fra man forlater hjemmet. Ferie-, fritids- og yrkesreiser med minst 1 overnatting eller at reisen foregår med fly.
Minimum 50 % av reisens transportkostnader må være belastet kortet for at forsikringen skal være gyldig.
Hvem gjelder forsikringen for? • Forsikringstager.
• Familie – hvis avtalt (barn under 21 år).
• Kortinnehaver.
• Faste husstandsmedlemmer (barn under 21 år), eller inntil tre medreisende.
Hvor lenge kan èn reise vare? Inntil 70 dager.
Kan utvides til 90, 120 eller 180 dager eller ønsket antall uker.
Inntil 90 dager.

Dekninger
   
Sykdom/ulykke Ubegrenset erstatningssum. Ubegrenset erstatningssum.
Avbestilling Ubegrenset erstatningssum. Inntil kr 15.000 per person.
Inntil kr 50.000 hvis flere reiser sammen.
Hjemreise Ubegrenset erstatningssum. Ubegrenset erstatningssum.
Evakuering (krig, uro og naturkatastrofer) Ubegrenset erstatningssum. Inntil kr 35.000 per person.
Inntil kr 100.000 per skadetilfelle.
Forsinket fremmøte/innhenting Ubegrenset erstatningssum. Inntil kr 10.000 per person. Hvis flere sikrede reiser sammen erstattes inntil kr 25.000 per skadetilfelle.
Forsinket avgang/innhenting Inntil ​kr 6.000 per person. Inntil kr 1.500 per person. Hvis flere sikrede reiser sammen erstattes inntil kr 4.000 per skadetilfelle.
Forsinket bagasje ved utreise
(minimum 4 timers forsinkelse)
Inntil kr 5.000 per person Inntil kr 3.000 per person
Innhenting av fastlagt reiserute
(som følge av sykdom)
Inntil kr 150.000 (per skadetilfelle). Inntil kr 20.000 per skadetilfelle.
Avbrutt reise ​Ubegrenset inntil reisens pris (Inntil kr 2.000 per person/døgn). Inntil kr 25.000 (inntil kr 1.000 per døgn, per person).
Engangsutbetaling ved ulykke/død
Alder 0-20/20-70/70-75*
Kr 700.000/500.000/100.000 Kr 400.000/400.000/100.000
Bagasje/reisegods ​Ubegrenset samlet sum**. Inntil kr 15.000 per skadetilfelle/kr 30.000 hvis flere reiser sammen.
Verdigjenstander Inntil kr 40.000 samlet per skadetilfelle. Inntil kr 15.000 samlet per skadetilfelle/kr 20.000 hvis flere reiser sammen.
Øvrige gjenstander Inntil kr 40.000 per enkeltgjenstand. Inntil kr 10.000 samlet per skadetilfelle.
Egenandel leiebil

Ubegrenset (iht. kontrakt).
 

Dette dekkes ikke:

• Egenandel ved skade på helårsleid bil, leasingbil eller bil via bilpool.
• Skader som oppstår på leiebilens tilleggsutstyr alene.

Egenandel (iht. kontrakt) som følge av skade på leiebil med inntil kr 12.000 per skadetilfelle.
 

Dette dekkes ikke:

• Egenandel ved skade på helårsleid bil, leasingbil eller bil via bilpool.
• Skader som oppstår på leiebilens tilleggsutstyr alene.

     
Egenandel Ingen. • Reisegods kr 500.
• Behandlingsutgifter ved ulykke kr 500.

*Denne dekningen opphører etter fylte 75 år. **Reisegods: Se egne summer for verdi- og enkeltgjenstander i vilkår.

Hva dekkes ikke av reiseforsikringen?

En reiseforsikring kan dessverre ikke dekke alle typer hendelser, da hadde det blitt veldig dyrt med forsikring. Her er et par ting reiseforsikringen ikke dekker som det er viktig å være klar over, så du ikke får deg en overraskelse om uhellet skjer:

  • Visse typer ekstremsport og ekspedisjoner.
  • Ting du mister og som blir borte (utenom innsjekket bagasje). Reiseforsikringen dekker kun hvis du blir frastjålet noe.
  • Skader og tyveri mens du er sterkt beruset kan gi avkortning
  • Er du over 75 år er du ikke lengre dekket av engangsutbetalingen ved ulykke. 
  • Er du syk før reisen er det ikke sikkert reiseforsikringen dekker dette dersom den skulle blusse opp mens du er på tur. Husk europeisk helsetrygdkort.
  • Streik og konkurs dekkes ikke av reiseforsikringen. 

Vilkår for reiseforsikring

Her kan du laste ned vilkår for reiseforsikring knyttet til kredittkort.

meld skade reiseforsikring

Har det skjedd noe på reisen?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.

Dame som rater best i test på forsikring

Blant Norges beste på skadeoppgjør

*Tusen takk til alle våre kunder! Vi ble kundefavoritt 2022 og er samlet sett blant Norges beste på skadeoppgjør ifølge Bytt.no. Vårt forsikringsselskap Fremtind kommer best ut på både skadeoppgjør, kundeservice og kundetilfredshet for flere typer forsikringer, blant 19 forsikringsselskaper.   

Les mer om våre best i test-utmerkelser

Hva lurer andre på?