Karriere i Regnskapshuset

Har du lyst til å jobbe i landsdelens største regnskaps- og økonomimiljø?

Hvorfor velge oss?

SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge er landsdelsens største regnskaps- og økonomimiljø. Med over 200 ansatte fordelt på 15 kontorer, kan vi tilby stor faglig bredde og varierte utfordringer. Som stort selskap kan vi tilby gode muligheter for utvikling og vekst, og vår sterke lokale forankring gir deg som ansatt økt fleksibilitet. 

Vi er opptatt av å tilrettelegge for at ansatte skal kunne utnytte sitt potensial, og velge den karrieren de selv vil. Hos oss kan du bli en fagperson. Du kan velge å utvikle ferdigheter og kompetanse innenfor regnskapsrelaterte områder eller teknologi, eller du kan velge å jobbe mer med kommunikasjon og rådgiving.

Som del av konsernet SpareBank 1 Nord-Norge, er vi en del av et stort fagmiljø innen bank og finans. Med over 800 ansatte finnes det mange muligheter for samhandling og utvikling. Felles for alle som jobber i konsernet, er at her jobber du aldri alene. Uansett problemstilling finner du hjelpen internt.

Jobbmulighetene er også mange. Enkelte stillinger er kundeorienterte, andre krever spesialistkompetanse. Uansett stilling eller kompetansenivå, er vekst og utvikling hos våre ansatte viktig, og vi legger til rette for kontinuerlig kompetanseutvikling. 

Visjonen vår er et utsagn som uttrykker vår ønskede posisjon på lang sikt. Siden 2005 har visjonen vært «For Nord-Norge» . Den oppsummerer alt vi har vært, alt vi er og alt vi skal være. Visjonen står sterkt både internt og eksternt, den veileder oss og gir oss en felles identitet. 

Her kan du lese mer om vår visjon og strategi

Vi setter pris på bredden av erfaringer og perspektiver som ansatte bringer med seg inn i organisasjonen. Vi tror at vår kultur er ett av våre største konkurransefortrinn. Vi er opptatt av å skape et arbeidsmiljø hvor ansatte trives, og hvor det er rom for egenart og utvikling.

Vi etterstreber å skape gode økonomiske resultater som understøtter konsernets mål om langsiktig vekst. Gode resultater gjør det mulig for oss å investere tilbake til samfunnet samtidig som vi utvikler selskapet.

Hos oss er du derfor velkommen, og vi lover å ta godt imot deg, uavhengig av kjønn, alder, seksuell legning eller etnisitet. Alle som jobber hos oss har et ansvar for å bidra til inkludering, og at de selv og menneskene de jobber sammen med kan utvikle seg hos oss.

Hos oss får du mange fordeler, blant annet meget gode forsikringsordninger og gunstige lånebetingelser.  

Vi har i tillegg en egen satsing på medarbeidernes helse og velvære kalt SNN Spor. Vi har en ambisjon om å være landsdelens sprekeste bedrift. Vi inspirerer til fysisk aktivitet, og gir gode tips om sunt kosthold. SNN Spor skaper identitet, gir energi for engasjement, og bidrar til at medarbeiderne er friskere. Du kan også benytte deg av ulike tilbud om aktiviteter og lag. 

I tillegg har vi en rekke andre goder, som vi presenterer nærmere for deg dersom du blir innkalt til intervju. 

Regnskapshuset har fleksible løsninger for etter- og videreutdanning. For oss er riktig og oppdatert kompetanse avgjørende for at vi skal kunne levere med kvalitet. Hos oss får alle ansatte tilbud om å delta på relevante kurs og opplæringstiltak. Vi kjører kurs både i egenregi og i samarbeid med andre.

Som ansatt har du også mulighet til å søke stipend dersom du ser behovet for videreutdanning. Gjennom stipendordningen får du dekket alle faste utgifter studiet bringer med seg.

Vi ønsker medarbeidere som ønsker å øke sin kompetanse
kontinuerlig. Derfor legger vi blant annet til rette for at du kan delta på ulike prosjekter og utviklingsløp som du har interesse innenfor – du trenger altså ikke alltid bytte stilling for å få nye muligheter internt. 

Møt våre ansatte

Daniel Hansen
Daniel fikk jobben før han var ferdig å studere.
Caroline Sundstrøm
Caroline fikk gradvis mer ansvar - nå er hun leder.
Angelika Strobel
Angelika ble hodestups forelsket i Norge!

Samfunnsansvar

SpareBank 1 Regnskapshuset er som del av SpareBank 1-konsernet levende opptatt av verdiskaping og bærekraftig utvikling i landsdelen.

Gjennom Samfunnsløftet bidrar vi i prosjektet som utvikler arenaer, innovasjon, ungdom og ikke minst: Nordnorske lokalsamfunn.

Vi er stolte av å kunne si at i de ti siste årene har over 5000 samfunnsnyttige prosjekter fått støtte fra Samfunnsløftet.


Bærekraft

Verden står overfor store klimarelaterte endringer som påvirker finansiell stabilitet.

Bærekraft og klimarisiko er derfor forankret i konsernets forretnings- og risikostrategi som behandles jevnlig. Som verdens nordligste finanskonsern skal konsernet ta hensyn til forhold som påvirker de arktiske områdene. En viktig del for konsernet er derfor å bidra til en bærekraftig utvikling og økonomisk vekst, blant annet gjennom å bidra til en omstilling mot et lavutslippssamfunn i nordnorsk næringsliv.


Nye måter å jobbe på

Livet er rikt, sammensatt og konstant i endring. Vi ønsker å gjøre det enklere for deg å kombinere jobb og privatliv. Gjennom å satse på mobile og fleksible løsninger tilpasser vi arbeidshverdagen til forskjellige faser i karrieren din.

Vårt ønske er å lage kreative og moderne løsningen som støtter opp om din arbeidssituasjon, uavhengig av om du er inne eller utenfor kontoret. Vi ønsker at du skal få gode erfaringer og at du skal kunne utvikle deg på nye måter. Etter hvert som også våre kunder blir mer fleksible og teknologiske, trenger vi motiverte ansatte som ser kundens utfordringer.

Ved å tenke og jobbe med fleksibilitet kan vi bidra med verdifull innsikt til kunder og kolleger.


Hvorfor bør du søke?

Kontakt oss

Telefon
416 09 999 eller
915 02244

Våre kontorer
Finn ditt regnskapshus

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }