Hvem ser vi etter?

Vi er alltid på jakt etter mennesker med ambisjoner, som kan være gode ambassadører for SpareBank 1 Nord-Norge.


Har du ambisjoner?

Vi ser etter mennesker som ønsker å lære og utvikle seg selv. SpareBank 1 Nord-Norge er landsdelsbanken, og du må kjenne på interessen for å støtte, bygge og utvikle samfunnet vi alle er en del av. Skal vi følge opp våre ambisjoner og nå våre mål, er vi avhengig av dyktige og engasjerte medarbeidere.

Vi søker personer som kan være gode representanter for konsernet, og som er tillitsvekkende, ærlig og redelig. Som medarbeider i et moderne finanskonsern i stadig endring, må du til en hver tid være opptatt av egen kompetanseutvikling. Når vi ansetter nye kolleger, foretar vi en investering for framtiden. Vi får en medarbeider som bidrar til at konsernet kan utvikle seg, nå sine mål, engasjere seg og sørge for vekst i samfunnet vi er en del av. 

Som en hovedregel skal eksterne kandidater ha minimum 120 studiepoeng innenfor en relevant utdanning, og/eller være autorisert finansiell rådgiver.

Her kan du lese mer om fordelene med å jobbe hos oss 

Medarbeiderprofiler

Lurer du på om en jobbhverdag hos oss er noe for deg? Vi har tre forskjellige medarbeiderprofiler som gir en overordnet beskrivelse av hva arbeidshverdagen består av:

Etiske retningslinjer 

Vi er avhengig av tillit fra kunder, offentlig myndigheter og samfunnet for øvrig. Derfor har vi utarbeidet etiske retningslinjer som et fundament for konsernets forretningsdrift og strategiske mål.

Les mer om våre etiske retningslinjer (SNN-koden) her

 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }